LARVIK KUNSTFORENING ønsker velkommen til utstillingen ARKITEKTUR OG FIKSJON av Jarand Midtgaard.

Utstillingen ble åpnet av Magne Magler Wiggen, professor ved Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo.

Jarand Midtgaard er født i 1980, ble utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 2007 og har vært ansatt ved flere arkitektkontorer i Oslo. Han er nå ansatt ved Spir Arkitekter i Tønsberg / Sandefjord. Han har stått for flere større arkitekturprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Spesiell faglig innflytelse fikk han i de to siste årene på høgskolen av arkitektene Per Kartvedt og Peter Cook. Begge lærte ham å se verdien av drømmer i arkitekturfaget, og spesielt Kartvedt åpnet for den arkitektoniske verden av megastrukturer og eksperimentell urbanisme.

Selv kommenterer Jarand Midtgaard intensjonene bak dagens utstilling slik: «Budskapet med utstillingen er at folk etter at de har vært her, ser mer potensialer og muligheter framfor begrensninger, og at det kommer inn et islett av lekenhet. Innenfor disse veggene er det umulige mulig.

Utstillingen bygger på retningen eksperimentell arkitektur, og den drar paralleller til retninger som japansk metabolisme, og også til surrealismen innenfor kunsten. Det er lite arbeider av denne typen i Norge. Idealene for meg som arkitekt er internasjonale arkitekter innenfor eksperimentell arkitektur fra 1960 og fram til idag – arkitekter og grupper som Superstudio, Yona Friedman, Rem Koolhaas og Archigram. Disse har alle vært inspiratorer. Utstillingen består av bilder på vegg samt tre større installasjoner, som jeg håper alle skal invitere til deltakelse og undring. Arbeidene er forøvrig ment selvbærende uten avhengighet av tekst, og med det kan at folk legge sine egne føringer i dem. Det er potensialet som genererer mulighetene.

Barn og voksne er hjertelig velkommen. Fantasien til barna vil jeg ha gjerne ha overført til voksne – som bør etterstrebe barns betraktninger og vurderinger. Vi er alle barn i møte med framtida!
Som følge av romfartsforskningen fikk vi teflonstekepanner og kunstige hjerteklaffer. Det var et helt annet sted en skulle med den forskningen, men disse tingene ble også resultater. Når en ser på utstillingen her, er det ikke intensjonen at dette skal kunne realiseres i virkeligheten, men deler av det som utstillingen viser kan implementeres og gi produkter vi ikke kjenner formen eller naturen av idag. Medisinsk forskning utføres ofte i sterile miljøer hvor faktorer fra virkeligheten er tatt bort – bakterier, luft osv – men meningen med forskningen er at resultatet av den skal tas med tilbake til den virkelige verden – med bakterier og luft. Litt slik kan en kanskje også se innholdet i utstillingen».

Utstillingen ARKITEKTUR OG FIKSJON i Galleri Bølgen står i tidsrommet 11. november – 10. desember 2017. Åpningstidene er onsdag kl. 17-20 lørdag og søndag kl. 13-17. Gratis inngang.