Reguleringsplan for Banebakken 35. Fortettingsprosjekt i Tønsberg. Reguleringsplanforslaget legger opp til en utvikling av nåværende skoleeiendom til et attraktivt bomiljø i gangavstand til Tønsberg sentrum, Teieskogen og kanalen, som ivaretar den unike beliggenhet i et kulturhistoriske og grønt parkområde. Planforslaget fremmes i to alternativer: alternativ 1 inntil 285 boenheter, alternativ 2, 225 boenheter og inntil 7500 m2 næringsareal. Les mer om prosjektet her i Tønsberg Blad.