Boligbyggingen på Kaldnes er i full gang. SPIR´s boligbygg i «Dokk Nord» er nå ferdigstilt. Prosjektet består av 43 leiligheter fordelt på to bygningsvolumer. Størsteparten av leilighetene er gjennomgående og har gode sol- og utsiktsforhold. Bygningene kjennetegnes av sine utkragede toppvolumer med Alucobond-kledning.

Byggingen av «Kaldnes Sjøfront» er påbegynt. «Kaldnes Sjøfront» består av 4 bygg – M1 til M4 – med felles kjeller med parkering og boder. Byggetrinn 1 er nå godt i gang, og består av hus M1 og M2, på henholdsvis 6 og 7 etasjer, og felles kjeller. Byggetrinnet rommer til sammen 25 leiligheter. Med unntak av èn leilighet i 1.etasje i hvert av byggene, er alle leilighetene gjennomgående og har balkonger eller terrasser på to sider. Fasadematerialer vil bli en kombinasjon av tegl og trefinèr-/kompositt-plater og Alucobond fasadeplater og spiller videre på temaene som er påbegynt i de to nabobyggene i prosjektet «Dokk nord». Det samme gjelder for utomhus-områdene og bryggevandringen. Ferdigstillelse av bygg M1 og M2 er planlagt til årsskiftet 2015/2016.