SPIR er engasjert av Råknes Invest til å delta i utviklingen av Borre Herredshus til lokalsenter. Prosjektet åpner for boliger, forretninger, legekontor og andre sentrumsfunksjoner, og er nå innsendt som innspill til kommuneplanen i Horten. Les mer om prosjektet her i Gjengangeren.