SPIR har utarbeidet er mulighetsstudie for Baga Eiendom AS som innspill til Tønsbergs nye byplan. Mulighetsstudiet tar for seg Findus-tomten sør for Teie Hovedgård, og viser en ny bydel med 500 boliger og 25000 kvm næring. Les mer om mulighetsstudiet i Tønsbergs Blad.