Firingen boligområdet

Oppdragsgiver: Block Watne AS.

Ca. 200 boliger i tett-lav bebyggelsesstruktur

Les mer om prosjektet her: Firingen boligområdet