Det er en intensjon om flere boliger i Tønsberg sentrum.  Tomtas orientering på nordsiden av kanalen, gir forventninger om et sjø-nært prosjekt med gode solforhold, utsikt og et hyggelig uteoppholdsareal. Dette er starten på transformasjonen av byen langs kanalen mot Stensarmen. Tomta planlegges med to bygg som ligger vinkelrett på hverandre. Dette gir gode solforhold og variasjon mot omkringliggende tomter. I tillegg gir det et fint arkitektonisk samspill mellom de 2 planlagte byggene.

Les artikkelen Her kommer det 29 nye leiligheter midt i byen i TB.