Spir Arkitekter har utarbeidet et mulighetsstudie av Fuglesang feriehjem for Elektromontørenes Forening. Forslaget viser en fremtidig utvikling av feriehjemmet, samtidig som historie og tradisjoner har vært viktig å ivareta og videreføre. Mulighetsstudiet er et innspill til kommunedelplan for Nordre Frogn.