Forprosjektet for Byggetrinn 01 på Husøy Havn er nå ferdig, og prosjektet ble nabovarslet denne uken. To boligblokker med fantastisk beliggenhet, høy arkitektonisk kvalitet og tilsammen 39 leiligheter vil bli starten på utbyggingen av det tidligere næringsområdet på Husøy Havn i Tønsberg. SPIR er engasjert av Husøy Næringsutvikling (Avantor AS), og har sammen med oppdragsgiver, megler og andre konsulenter prosjektert et attraktivt boligområde med identitet og kvalitet. I tillegg til boligene vil området få ny kai, småbåthavn og opparbeidede friområder, strand og kysti i vest som løfter områdets kvaliteter også for allmenheten.