Spir Arkitekter har sammen med ACNOR tegnet utkast til mulig broforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy. Tegninger og animasjon kan sees på nettsidene til Tønsbergs Blad. For ytterligere  informasjon se www.kaldnesvest.no