Andreas H. Ilstad er nyansatt ved vårt kontor i Tønsberg

Andreas er utdannet Master i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Han har tidligere jobbet hos MAD arkiteker i Oslo og GXN i København.

Vi ønsker Andreas velkommen til oss.