På vegne av Rose Eiendom har Spir utarbeidet et innspill til pågående reguleringsprosess for Tjøme sentrum. Forslaget viser et nytt forretningsbygg syd på området, med en nyetablert gågate opp til sentrumsgården i nord. Samfunnshuset er vist som hjertet i området, med nytt påbygg som inneholder hovedinngang og bokcafé.