x

Del denne siden

Verdier - Spir

Verdier

1. INTERGRITET

Vi erkjenner at integritet er kjernen i all suksess. Vi har ufravikelig respekt for de høyeste etiske og profesjonelle standarder. Vi holder det vi lover, gjør det vi sier vi skal gjøre og balanserer hva som er rett for våre kunder, samfunnet, miljøet og oss selv.

2. YDMYKHET

En beundringsverdig egenskap. De fleste av oss har flere spørsmål enn svar. Det er det som gjør samarbeidet om arkitektur spennende. Det vil alltid være mer enn én vei til målet. Ydmykhet i forhold til utfordringene man møter er en god egenskap å ta med seg i ethvert samarbeid.

3. TRO

Verdiskaping oppstår i samspillet mellom form og funksjon. Vi har fristilt oss fra debatten om hvorvidt arkitektur er kunst eller håndverk. Vi likestiller form og funksjon og setter ikke den ene over den andre. Form og funksjon må begge innfri. Kunst kan være kjedelig, mens håndverk kan være vakkert.

4. SAMSKAPE GIR BEDRE LØSNINGER

Vi har ikke alle svarene, det har ikke våre oppdragsgivere eller samarbeidspartnere heller. Med mål om å skape noe verdifullt sammen inviterer vår prosess alltid andres synspunkter. Vi er stolte over vår evne til å lytte til våre kunders behov og preferanser. Vi lytter også til samfunnets rammebetingelser og krav, tolker disse og omsetter dem til berikende arkitektur til nytte og glede for oppdragsgiver og samfunn.

5. BEGRENSNINGER SKAPER KREATIVITET

Vi ser muligheter der andre ser problemer. Ved å angripe og takle utfordringer med åpenhet og intelligens kan begrensinger i budsjett, stramme tidsfrister, bruksrett, koder, politikk, innspill fra pressgrupper og hensynet til miljøet inspirere til innovative løsninger.

6. TILLIT OG GJENSIDIG RESPEKT GIT GODE HVERDAGER OG BEDRE ARKITEKTUR

Tillit innebærer å tro på hverandres gode intensjoner, og sammen angripe hvert prosjekt med en grunnleggende holdning til at alt som sies og gjøres oppfattes i beste mening. Ethvert fruktbart samarbeid starter med gjensidig respekt. Respekt for oppgaven og utfordringene, samt respekt for hverandres kompetanse, penger og tid. Den kloke arkitekten lytter, mens den kloke oppdragsgiveren erkjenner at arkitekten besitter unik kompetanse – også verdt å lytte til.