Øvre Glenne borettslag ligger på Borre, mellom Horten sentrum og Åsgårdstrand. Prosjektet omhandler tolv nybygg med tilhørende garasjer og boder. Av disse tolv byggene er det åtte tomannsboliger, tre firemansboliger og et rekkehus; i alt 32 nye enheter. Boligene er nå lagt ut for salg. Prospekt og annen informasjon kan du finne på prosjektets hjemmeside ovreglenne.no