x

Del denne siden

Barkåker Syd - Spir
PROSJEKTER
DEL

Barkåker Syd

Tiltakshaver: Barkåker Syd Eiendom AS

Adresse: Ramberg terrasse 15

Prosjekt: Barkåker Syd- næringsområde

Byggår: -

Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

Uttalelsen ble avgitt på vegne av Barkåker Syd Eiendom AS. Barkåker Syd omfatter ca. 250 daa fordelt på fire gårds og bruksnumre.

Areal- og transportkrevende næringer ønskes flyttet til regionale næringsområder utenfor sentrumsområdet der adkomsten til E18 er god. Slik det fremgår av planbeskrivelsen er det i dag få slike ledige næringsarealer som kan ta imot større industri- og kontorbedrifter. I tillegg til større aktører fra Osloregionen som ønsker å etablere seg i Tønsberg, må det slik planen legger opp til forventes at en del av de tradisjonelle industri- og næringsvirksomhetene i de sentrumsnære næringsområdene flytter ut fra sentrum.

Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

Uttalelsen ble avgitt på vegne av Barkåker Syd Eiendom AS. Barkåker Syd omfatter ca. 250 daa fordelt på fire gårds og bruksnumre.

Areal- og transportkrevende næringer ønskes flyttet til regionale næringsområder utenfor sentrumsområdet der adkomsten til E18 er god. Slik det fremgår av planbeskrivelsen er det i dag få slike ledige næringsarealer som kan ta imot større industri- og kontorbedrifter. I tillegg til større aktører fra Osloregionen som ønsker å etablere seg i Tønsberg, må det slik planen legger opp til forventes at en del av de tradisjonelle industri- og næringsvirksomhetene i de sentrumsnære næringsområdene flytter ut fra sentrum.

TILBAKE TIL PROSJEKTER