x

Del denne siden

Blackbox, Hjertnes kulturhus - Spir
PROSJEKTER
DEL

Blackbox, Hjertnes kulturhus

Tiltakshaver: Sandefjord kommune

Adresse: Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord

Prosjekt: Blackbox - Hjertnes Kulturhus

Byggår: -

Spir arkitekter fikk i oppgave av Sandefjord kommune å utarbeide et mulighetsstudie for tilbygg til Hjertnes Kulturhus. Tilbygget skulle primært romme blackbox, altså et lystett, scenerom lagt opp til fleksibel bruk. Vi som arkitekter angrep oppgaven med respekt og ærbødighet for den eksisterende kontekst.

Hjertnes Kulturhus, rådhus samt Park hotell utgjør en helhet med stor historisk verdi. Oppgaven er forsøkt løst ved nytolke de arkitektoniske virkemidlene det eksisterende anlegget innehar. I tillegg til å opptre respektfullt ovenfor de historisk ladede omgivelsene, søker vi å lage et tilbygg som et svar fra vår tid. Med dette opprettes en aktiv dialog mellom nytt og gammelt.

Forslaget viktigste deler er: Blackboxen, Glassfugen og Utkrageren. Husets komposisjon er bygget opp av et tett volum med tilsvarende materialitet som eksisterende anlegg. Det tette teglvolumet med scenefunksjoner skilles fra eksisterende anlegg ved hjelp av en glassfuge. I denne fugen skjer all bevegelse og kommunikasjon og all aktivitet kan også observeres fra utsiden. Blackboxens scenerom skal ikke ha dagslys og er dermed et helt tett volum. Man oppnår med dette en variasjon mellom åpne og lukkede soner. Vareleveringen er plassert der den er i dag. Her kreves en stor frihøyde for manøvrering av store varebiler og semitrailere. Nødvendig frihøyde oppnås man ved at deler av byggets funksjoner krages ut over vareleveringen. Utkragingen er et resultat av vareleveringens plassbehov men gir også tilbygget sitt eget særpreg/identitet. Utkragingen kan også sees på som en hilsen fra vår tid, hvor moderne konstruksjonsteknikker gir arkitekturen nye, konstruktive nye spillerom. Summen av disse bygningsdelene blir et respektfullt tilbygg og en komplettering til Hjertnes anlegget og en lesbar helhet.

Funksjoner:

Blackbox: Dette rommet har fått sine proporsjoner etter spesifikasjoner fra Sandefjord kommune. Takhøyde og et fleksibelt teleskop-amfi sikrer en fleksibel bruk. Den store takhøyden gir mulighet for lyd- og lysrigg, akustiske tiltak og øvrige funksjonelle behov.

Glassfuge: Dette arealet er diostribusjonskanalen både til hovedsenen, Blackbox,varelevering, kjellert, samt den utkragede delen på det øverste nivået. Glassfugen innehar stor takhøyde som gir rikelig med dagslys og gjør arealet enkelt å orientere seg i. Arealet er delt opp i to nivå hvor er det øverste nivå kan sees på som en langstrakt mezzanin. Dette arealet blir hovedpulsåren i anlegget.

Kjeller: Kjelleren har en tilsvarende størrelse som fotavtrykket til bygget over og utgjør i sin helhet cirka 1200 m². Kjelleren er tenkt utført i støvbundet betong og er ellers et relativt nøkternt areal. Fra kjelleren kan man nå første etasje via vareheis ved vareleveringen eller via det utvidede trapp- og heisrommet i retning kontor blokka og hovedinngangen. Størrelse på kjelleren kan vurderes på et senere tidspunkt i ut i fra plassbehov og brukermedvirkningprosesser.

Utkraget del: Her er allrom, pauserom/omkledningsrom, toaletter, sminkerom, tekniske sjakter og føringer, samt interntrapp for artister ned til Blackboks. Fasaden mot øst er i sin helhet et stort glassfelt med spektakulært utsyn ut over Badeparken. Denne fasaden er østvendt og vil dermed trenge lite solavskjerming igjennom døgnet. Dette maksimerer brukbarhet og effekt av denne glassfasaden. Denne delen av bygget kan også tenkes leid ut til andre arrangementer og kan alternativt har egen inngang ved varelevering selv om resten av Hjertnes er stengt.

Spir arkitekter fikk i oppgave av Sandefjord kommune å utarbeide et mulighetsstudie for tilbygg til Hjertnes Kulturhus. Tilbygget skulle primært romme blackbox, altså et lystett, scenerom lagt opp til fleksibel bruk. Vi som arkitekter angrep oppgaven med respekt og ærbødighet for den eksisterende kontekst.

Hjertnes Kulturhus, rådhus samt Park hotell utgjør en helhet med stor historisk verdi. Oppgaven er forsøkt løst ved nytolke de arkitektoniske virkemidlene det eksisterende anlegget innehar. I tillegg til å opptre respektfullt ovenfor de historisk ladede omgivelsene, søker vi å lage et tilbygg som et svar fra vår tid. Med dette opprettes en aktiv dialog mellom nytt og gammelt.

Forslaget viktigste deler er: Blackboxen, Glassfugen og Utkrageren. Husets komposisjon er bygget opp av et tett volum med tilsvarende materialitet som eksisterende anlegg. Det tette teglvolumet med scenefunksjoner skilles fra eksisterende anlegg ved hjelp av en glassfuge. I denne fugen skjer all bevegelse og kommunikasjon og all aktivitet kan også observeres fra utsiden. Blackboxens scenerom skal ikke ha dagslys og er dermed et helt tett volum. Man oppnår med dette en variasjon mellom åpne og lukkede soner. Vareleveringen er plassert der den er i dag. Her kreves en stor frihøyde for manøvrering av store varebiler og semitrailere. Nødvendig frihøyde oppnås man ved at deler av byggets funksjoner krages ut over vareleveringen. Utkragingen er et resultat av vareleveringens plassbehov men gir også tilbygget sitt eget særpreg/identitet. Utkragingen kan også sees på som en hilsen fra vår tid, hvor moderne konstruksjonsteknikker gir arkitekturen nye, konstruktive nye spillerom. Summen av disse bygningsdelene blir et respektfullt tilbygg og en komplettering til Hjertnes anlegget og en lesbar helhet.

Funksjoner:

Blackbox: Dette rommet har fått sine proporsjoner etter spesifikasjoner fra Sandefjord kommune. Takhøyde og et fleksibelt teleskop-amfi sikrer en fleksibel bruk. Den store takhøyden gir mulighet for lyd- og lysrigg, akustiske tiltak og øvrige funksjonelle behov.

Glassfuge: Dette arealet er diostribusjonskanalen både til hovedsenen, Blackbox,varelevering, kjellert, samt den utkragede delen på det øverste nivået. Glassfugen innehar stor takhøyde som gir rikelig med dagslys og gjør arealet enkelt å orientere seg i. Arealet er delt opp i to nivå hvor er det øverste nivå kan sees på som en langstrakt mezzanin. Dette arealet blir hovedpulsåren i anlegget.

Kjeller: Kjelleren har en tilsvarende størrelse som fotavtrykket til bygget over og utgjør i sin helhet cirka 1200 m². Kjelleren er tenkt utført i støvbundet betong og er ellers et relativt nøkternt areal. Fra kjelleren kan man nå første etasje via vareheis ved vareleveringen eller via det utvidede trapp- og heisrommet i retning kontor blokka og hovedinngangen. Størrelse på kjelleren kan vurderes på et senere tidspunkt i ut i fra plassbehov og brukermedvirkningprosesser.

Utkraget del: Her er allrom, pauserom/omkledningsrom, toaletter, sminkerom, tekniske sjakter og føringer, samt interntrapp for artister ned til Blackboks. Fasaden mot øst er i sin helhet et stort glassfelt med spektakulært utsyn ut over Badeparken. Denne fasaden er østvendt og vil dermed trenge lite solavskjerming igjennom døgnet. Dette maksimerer brukbarhet og effekt av denne glassfasaden. Denne delen av bygget kan også tenkes leid ut til andre arrangementer og kan alternativt har egen inngang ved varelevering selv om resten av Hjertnes er stengt.

TILBAKE TIL PROSJEKTER