x

Del denne siden

Bøkestredet - Spir
PROSJEKTER
DEL

Bøkestredet

Tiltakshaver: Alfa Eiendom AS

Adresse: Bøkestredet, Larvik

Prosjekt: Konseptstudie

Byggår: _

Fire arkitektkontorer ble i desember 2013 invitert av Alfa Eiendom til å komme med innspill til et utbyggingskonsept for Bøkestredet i Larvik. Dette er et sentralt kvartal i Larvik og i umiddelbar nærhet til Bøkeskogen.

Tomten består i dag primært av næringsarealer og parkering. Bebyggelsen mot Kongegata er bevaringsverdig. Oppgaven dreide seg om utbygging av de indre delene av kvartalet og forholdet mellom ny og gammel bebyggelse.

Spir Arkitekter foreslo å bygge boliger i en kvartalstruktur. Kvartalet ble underdelt i tre bygninger med felles parkeringskjeller.

De tre boligbyggene ble utviklet med varierende leilighetstyper og størrelser, fra studioleiligheter til fireroms leiligheter. Forslaget kunne vise til en stor grad av gjennomgående leiligheter med gode lysforhold.

Fasader og takflater ble utformet for å gi kvartalet en sterk egenkarakter samtidig som bygninger og uterom fikk et intimt og tidløst uttrykk. I tillegg ble kvartalets gårdsrom og ganglinjer på bakkeplan viktige vitaliserende elementer.

Fire arkitektkontorer ble i desember 2013 invitert av Alfa Eiendom til å komme med innspill til et utbyggingskonsept for Bøkestredet i Larvik. Dette er et sentralt kvartal i Larvik og i umiddelbar nærhet til Bøkeskogen.

Tomten består i dag primært av næringsarealer og parkering. Bebyggelsen mot Kongegata er bevaringsverdig. Oppgaven dreide seg om utbygging av de indre delene av kvartalet og forholdet mellom ny og gammel bebyggelse.

Spir Arkitekter foreslo å bygge boliger i en kvartalstruktur. Kvartalet ble underdelt i tre bygninger med felles parkeringskjeller.

De tre boligbyggene ble utviklet med varierende leilighetstyper og størrelser, fra studioleiligheter til fireroms leiligheter. Forslaget kunne vise til en stor grad av gjennomgående leiligheter med gode lysforhold.

Fasader og takflater ble utformet for å gi kvartalet en sterk egenkarakter samtidig som bygninger og uterom fikk et intimt og tidløst uttrykk. I tillegg ble kvartalets gårdsrom og ganglinjer på bakkeplan viktige vitaliserende elementer.

TILBAKE TIL PROSJEKTER