x

Del denne siden

Ekeberg skole - Spir
PROSJEKTER
DEL

Ekeberg skole

Tiltakshaver: Holmestrand kommune

Adresse: Hvittingfossveien 51

Prosjekt: Flerbrukshall og SFO- avdeling

Byggår: 2015

Ved skolestart 2015 tok Ekeberg skole i bruk sin nye flerbrukshall med tilleggsareal. Hallen tilsvarer to gymsaler og gir skolen en etterlengtet storstue hvor alle kan samles til kulturelle arrangement. Hallen er 20x36m og tilrettelagt for tennis, turn, basket og volleyball. Over tilhørende garderobeanlegg er det nye undervisningsrom, teamarbeidsrom og serviceareal for 7.trinnet. Ombygging av og tilbygg til SFO ble ferdigstilt 2014.

Spir ble i 2012 engasjert ved priskonkurranse til å gjøre et mulighetsstudie og skisseprosjekt hvor plassering av hall og sammenkobling til eksisterende bygg samtidig som tilkomst til lekeområdet sør for skolegården var viktige tema og del av brukerprosess. Ved åpen anbudskonkurranse ble Spir engasjert i videre planleggingsprosessen fram til ferdigstillelse. Spir har også hatt prosjekteringsledelse.

Flerbrukshall med tilleggsareal ble gjennomført som en generalentreprise og SFO som totalentreprise.

For å tilpasse nybygget til eksisterende skolebygg og ivareta uteområdene, er hallen med garderobeanlegg og undervisningsrom lagt inn i det skrånende terrenget og den nye bygningen er delt i flere mindre bygningsvolum.

Det er lagt vekt på å bruke holdbare og vedlikeholdsfrie fasadematerialer. Hallen har ubehandlet malmfurukledning som vil gråne naturlig i løpet av kort tid. Platekledning og tegl er også holdt i gråtoner. Farger i vindusfelter og sitteamfi binder bygningsvolumene sammen og gir bygget et lekent uttrykk.

Ved skolestart 2015 tok Ekeberg skole i bruk sin nye flerbrukshall med tilleggsareal. Hallen tilsvarer to gymsaler og gir skolen en etterlengtet storstue hvor alle kan samles til kulturelle arrangement. Hallen er 20x36m og tilrettelagt for tennis, turn, basket og volleyball. Over tilhørende garderobeanlegg er det nye undervisningsrom, teamarbeidsrom og serviceareal for 7.trinnet. Ombygging av og tilbygg til SFO ble ferdigstilt 2014.

Spir ble i 2012 engasjert ved priskonkurranse til å gjøre et mulighetsstudie og skisseprosjekt hvor plassering av hall og sammenkobling til eksisterende bygg samtidig som tilkomst til lekeområdet sør for skolegården var viktige tema og del av brukerprosess. Ved åpen anbudskonkurranse ble Spir engasjert i videre planleggingsprosessen fram til ferdigstillelse. Spir har også hatt prosjekteringsledelse.

Flerbrukshall med tilleggsareal ble gjennomført som en generalentreprise og SFO som totalentreprise.

For å tilpasse nybygget til eksisterende skolebygg og ivareta uteområdene, er hallen med garderobeanlegg og undervisningsrom lagt inn i det skrånende terrenget og den nye bygningen er delt i flere mindre bygningsvolum.

Det er lagt vekt på å bruke holdbare og vedlikeholdsfrie fasadematerialer. Hallen har ubehandlet malmfurukledning som vil gråne naturlig i løpet av kort tid. Platekledning og tegl er også holdt i gråtoner. Farger i vindusfelter og sitteamfi binder bygningsvolumene sammen og gir bygget et lekent uttrykk.

TILBAKE TIL PROSJEKTER