x

Del denne siden

Felleskjøpet Syd - Spir
PROSJEKTER
DEL

Felleskjøpet Syd

Tiltakshaver: Holmestrand Marine AS

Adresse: Blekvollen syd for Holmestrand sentrum

Prosjekt: Felleskjøpet Syd (detaljregulering og konsekvensutredning)

Byggår: -

Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Holmestrand Marine AS, som har en festeavtale for gbnr. 4/9. Holmestrand Marine AS er eid av Hagemanns Brygge AS.

I planforslaget er det lagt til rette for etablering av en marina for fritidsbåter (småbåthavn), og tilhørende serviceanlegg med verksted og opplagshaller (båthotell). Planforslaget åpner videre for kontor og et mindre forretningsareal. Lengst i syd et det vist et friområde med forbindelse til kyststien videre nordover langs sjøen. Området får ny adkomst i syd.

Planområdet (inkludert sjøarealene) er på ca. 84 daa. Samlet bruksareal er ca. 20.000 m2 (BRA). Illustrasjonene viser et bryggeanlegg tilrettelagt for ca. 350 båtplasser. En etablering i samsvar med planforslaget samsvarer med kommunens satsing på å bli regionens senter for båtliv, og ønske om befolkningsvekst gjennom tilflytting.

Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Holmestrand Marine AS, som har en festeavtale for gbnr. 4/9. Holmestrand Marine AS er eid av Hagemanns Brygge AS.

I planforslaget er det lagt til rette for etablering av en marina for fritidsbåter (småbåthavn), og tilhørende serviceanlegg med verksted og opplagshaller (båthotell). Planforslaget åpner videre for kontor og et mindre forretningsareal. Lengst i syd et det vist et friområde med forbindelse til kyststien videre nordover langs sjøen. Området får ny adkomst i syd.

Planområdet (inkludert sjøarealene) er på ca. 84 daa. Samlet bruksareal er ca. 20.000 m2 (BRA). Illustrasjonene viser et bryggeanlegg tilrettelagt for ca. 350 båtplasser. En etablering i samsvar med planforslaget samsvarer med kommunens satsing på å bli regionens senter for båtliv, og ønske om befolkningsvekst gjennom tilflytting.

TILBAKE TIL PROSJEKTER