x

Del denne siden

60+ Rekkehus under planlegging i Lørenskog - Spir Arkitekter
PROSJEKTER
DEL

Gamleveien 70

Tiltakshaver: Axer Eiendom AS

Adresse: Gamleveien 68-70

Prosjekt: Gamleveien 70 - rekkehus

Byggår: -

Prosjektet består av ca. 65 enheter, med felles parkering under terreng. Prosjektet er i reguleringsfasen, men omfatter også byggesøknad. Lokaliteten er relativt sentrumsnær og i et tettbebygd strøk. Det er det valgt en hagebyorganisering hvor bebyggelsen skal ha en småhusskala samtidig som den skal ha bymessige forbilder. Området er planlagt bilfritt med en felles parkeringskjeller og kjøresløyfe på terreng for renovasjon, slukke- og redningsbiler. Uteområdene opparbeides som en stor felles park, hvor kjøresløyfen blir en del av parken. Bebyggelsens stuerom og private uteplasser er rettet mot syd og vest for optimale solforhold. Med tilrettelegging for takterrasser vil alle enhetene få tilgang på solrike utearealer. For mer informasjon ta kontakt med Axer Eiendom

Prosjektet består av ca. 65 enheter, med felles parkering under terreng. Prosjektet er i reguleringsfasen, men omfatter også byggesøknad. Lokaliteten er relativt sentrumsnær og i et tettbebygd strøk. Det er det valgt en hagebyorganisering hvor bebyggelsen skal ha en småhusskala samtidig som den skal ha bymessige forbilder. Området er planlagt bilfritt med en felles parkeringskjeller og kjøresløyfe på terreng for renovasjon, slukke- og redningsbiler. Uteområdene opparbeides som en stor felles park, hvor kjøresløyfen blir en del av parken. Bebyggelsens stuerom og private uteplasser er rettet mot syd og vest for optimale solforhold. Med tilrettelegging for takterrasser vil alle enhetene få tilgang på solrike utearealer. For mer informasjon ta kontakt med Axer Eiendom

TILBAKE TIL PROSJEKTER