x

Del denne siden

Husøy Havn - Spir
PROSJEKTER
DEL

Husøy Havn

Tiltakshaver: Avantor as

Adresse: Husøy, Tønsberg

Prosjekt: Husøy Havn

Byggår: -

Husøy havn er et boligprosjekt beliggende på et tidligere verfts- og industriområde på Husøy i Tønsberg kommune, ca 6-7 km fra Tønsberg sentrum. Tomta ligger vendt mot vest, nord og øst, ned mot Husøysundet ved innseilingen til Tønsberg, og det er planlagt ca 170-180 boliger på området.

Boligene er planlagt som en blanding av blokker i inntil 4 et. og rekkehus i 2 til 3 etasjer. Det er lagt vekt på gode solforhold, og at flest mulig boliger skal ha best mulig kontakt med sjøen. Rommelige fellesarealer mellom husene, sammen med bruk av det skrånende terrenget, sikrer dette. I tillegg har utfordrende grunnforhold blitt snudd til en fordel, og gitt muligheten til å trekke vannet inn på tomta, slik at byggene nærmest sjøen blir liggende helt ut i – og delvis over – vannkanten. Parkering er lagt i fellesanlegg under bakken. Det er også planlagt to småbåthavner som vil understreke det maritime miljøet prosjektet ligger i.

Deler av utearealet skal opparbeides som friområde med badestrand som også kan brukes av allmennheten på øya. Kyststi skal opparbeides slik at allmennheten kan ferdes gjennom området, og helt ute ved vannkanten, uten at dette forstyrrer beboernes private uteområder.

Husøy havn er et boligprosjekt beliggende på et tidligere verfts- og industriområde på Husøy i Tønsberg kommune, ca 6-7 km fra Tønsberg sentrum. Tomta ligger vendt mot vest, nord og øst, ned mot Husøysundet ved innseilingen til Tønsberg, og det er planlagt ca 170-180 boliger på området.

Boligene er planlagt som en blanding av blokker i inntil 4 et. og rekkehus i 2 til 3 etasjer. Det er lagt vekt på gode solforhold, og at flest mulig boliger skal ha best mulig kontakt med sjøen. Rommelige fellesarealer mellom husene, sammen med bruk av det skrånende terrenget, sikrer dette. I tillegg har utfordrende grunnforhold blitt snudd til en fordel, og gitt muligheten til å trekke vannet inn på tomta, slik at byggene nærmest sjøen blir liggende helt ut i – og delvis over – vannkanten. Parkering er lagt i fellesanlegg under bakken. Det er også planlagt to småbåthavner som vil understreke det maritime miljøet prosjektet ligger i.

Deler av utearealet skal opparbeides som friområde med badestrand som også kan brukes av allmennheten på øya. Kyststi skal opparbeides slik at allmennheten kan ferdes gjennom området, og helt ute ved vannkanten, uten at dette forstyrrer beboernes private uteområder.

TILBAKE TIL PROSJEKTER