x

Del denne siden

Jarlsø, Tønsberg - Spir
PROSJEKTER
DEL

Jarlsø, Tønsberg

Tiltakshaver: Jarlsø Eiendom AS

Adresse: Jarlsø

Prosjekt: Jarlsø, Tønsberg

Byggår: 2007-

Reguleringsplan for Jarlsø ble vedtatt i 2006 og åpner for etablering av til sammen 400 boenheter på øya. Reguleringsbestemmelsene setter krav til utarbeiding av egne detaljreguleringsplaner for de ulike byggeområdene og Spir Arkitekter har vært ansvarlig for planarbeidet knyttet til byggetrinn 2, 3 og 4.

Arbeidet med reguleringsplan for byggetrinn 2 ble startet i oktober 2007 og planen ble formelt vedtatt i mars 2009. Planen omfatter den nordvestre delen av øya og legger til rette for etablering av 7 lavblokker med til sammen 78 leiligheter og et bruksareal på totalt 11 360 m2. I tillegg åpner planen for næringsbebyggelse med et bruksareal på til sammen 9 600 m2.

Arbeidet med reguleringsplan for byggetrinn 3 og 4 ble startet i februar 2011 og planen ble formelt vedtatt i april 2012. Byggetrinn 3 og 4 omfatter den østre delen av øya og legger til rette for etablering av 225 boenheter fordelt på 9 lavblokker og et signalbygg på 12 etasjer.

Planen åpner for et bruksareal tilsvarende 25 190 m2.

Det ble utarbeidet eget planprogram med konsekvensutredning til reguleringsplan for Jarlsø i 2006. Til detaljreguleringsplanene for byggetrinn 2, 3 og 4 har det blitt utarbeidet egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Disse har omfattet bl.a. tiltaksplan og risikovurdering knyttet til forurensning i grunnen og konsekvenser ved stormflo.

Reguleringsplan for Jarlsø ble vedtatt i 2006 og åpner for etablering av til sammen 400 boenheter på øya. Reguleringsbestemmelsene setter krav til utarbeiding av egne detaljreguleringsplaner for de ulike byggeområdene og Spir Arkitekter har vært ansvarlig for planarbeidet knyttet til byggetrinn 2, 3 og 4.

Arbeidet med reguleringsplan for byggetrinn 2 ble startet i oktober 2007 og planen ble formelt vedtatt i mars 2009. Planen omfatter den nordvestre delen av øya og legger til rette for etablering av 7 lavblokker med til sammen 78 leiligheter og et bruksareal på totalt 11 360 m2. I tillegg åpner planen for næringsbebyggelse med et bruksareal på til sammen 9 600 m2.

Arbeidet med reguleringsplan for byggetrinn 3 og 4 ble startet i februar 2011 og planen ble formelt vedtatt i april 2012. Byggetrinn 3 og 4 omfatter den østre delen av øya og legger til rette for etablering av 225 boenheter fordelt på 9 lavblokker og et signalbygg på 12 etasjer.

Planen åpner for et bruksareal tilsvarende 25 190 m2.

Det ble utarbeidet eget planprogram med konsekvensutredning til reguleringsplan for Jarlsø i 2006. Til detaljreguleringsplanene for byggetrinn 2, 3 og 4 har det blitt utarbeidet egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Disse har omfattet bl.a. tiltaksplan og risikovurdering knyttet til forurensning i grunnen og konsekvenser ved stormflo.

TILBAKE TIL PROSJEKTER