x

Del denne siden

Kaldnes Vest - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kaldnes Vest

Tiltakshaver: AC NOR Gruppen ASA

Adresse: Nøtterøy og Tønsberg

Prosjekt: Kaldnes Vest

Byggår: -

Kaldnes Vest er en sentralt beliggende industritomt som vender ut mot Kanalen og innseilingen til Tønsberg fra vest. Tomten ligger både på Nøtterøy og i Tønsberg. Spir bistår AC NOR gruppen ASA i omregulering av tomten. Som et ledd i denne prosessen har Spir utarbeidet et mulighetsstudie for området. Arbeidet har resultert i en ny masterplan med tilhørende illustrasjoner.

Masterplanen inneholder to store, sjønære boligområder, attraktive park- og kulturfunksjoner, hotell og næringsarealer. Prosjektet styrker og aktiviserer Tønsbergs sjøfront og vil tilføre byen intensitet og puls på begge sider av Kanalen. Prosjektet har fått mye publisitet og omtale i lokal presse, og har blitt et nyttig innspill i den pågående kommuneplanrevisjonen og debatten om den fremtidige utviklingen av Tønsberg By.

For ytterligere informasjon, se prosjektets nettside: http://www.kaldnesvest.no/

Kaldnes Vest er en sentralt beliggende industritomt som vender ut mot Kanalen og innseilingen til Tønsberg fra vest. Tomten ligger både på Nøtterøy og i Tønsberg. Spir bistår AC NOR gruppen ASA i omregulering av tomten. Som et ledd i denne prosessen har Spir utarbeidet et mulighetsstudie for området. Arbeidet har resultert i en ny masterplan med tilhørende illustrasjoner.

Masterplanen inneholder to store, sjønære boligområder, attraktive park- og kulturfunksjoner, hotell og næringsarealer. Prosjektet styrker og aktiviserer Tønsbergs sjøfront og vil tilføre byen intensitet og puls på begge sider av Kanalen. Prosjektet har fått mye publisitet og omtale i lokal presse, og har blitt et nyttig innspill i den pågående kommuneplanrevisjonen og debatten om den fremtidige utviklingen av Tønsberg By.

For ytterligere informasjon, se prosjektets nettside: http://www.kaldnesvest.no/

TILBAKE TIL PROSJEKTER