x

Del denne siden

Kaldnes Sjøfront - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kaldnes Sjøfront

Tiltakshaver: Selvaag Bolig Vestfold AS

Adresse: Selvaag Bolig Vestfold AS

Prosjekt: Kaldnes felt K, M og N

Byggår: Under bygging

Planarbeidet for Kaldnes startet ved at Bystyret i 2000 ga sin tilslutning til utvikling av en ny bydel. Reguleringsplanen (tilsvarende områderegulering) for hele Kaldnes ble vedtatt i 2001. Det bor i dag fler enn 450 mennesker på området (230 leiligheter). Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er etablert, og nye forretninger, dagligvare, serveringssteder og kontorbygg har åpnet. Støperiet kulturhus har nå åpnet og nytt kontor for NAV – forvaltning er etablert.

Arkitektfirmaene HRTB, Arcasa og Spir ble i 2010 invitert til å gjennomføre en ny volumstudie for de ubebygde delene av Kaldnes, og det ble besluttet at hovedgrepet utarbeidet av Spir arkitekter skulle legges til grunn for omreguleringen (felt K, M og N).

Forslag til nytt hovedgrep viser bygninger i varierende høyder og et signalbygg (13 etasjer), som er foreslått gitt en ny plassering lengst ut på området. Samlet bruksareal innenfor planområdet er noe over ca. 30.000 m2 (uten parkeringsareal), hvorav anslagsvis 5000 m2 er næring/kontor. Det legges til rette for ca. 250 boenheter og ca. 200 parkeringsplasser i kjeller. Utbyggingen av området har nå startet.

For mer informasjon, se også: www.kaldnes.no/bolig

Planarbeidet for Kaldnes startet ved at Bystyret i 2000 ga sin tilslutning til utvikling av en ny bydel. Reguleringsplanen (tilsvarende områderegulering) for hele Kaldnes ble vedtatt i 2001. Det bor i dag fler enn 450 mennesker på området (230 leiligheter). Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er etablert, og nye forretninger, dagligvare, serveringssteder og kontorbygg har åpnet. Støperiet kulturhus har nå åpnet og nytt kontor for NAV – forvaltning er etablert.

Arkitektfirmaene HRTB, Arcasa og Spir ble i 2010 invitert til å gjennomføre en ny volumstudie for de ubebygde delene av Kaldnes, og det ble besluttet at hovedgrepet utarbeidet av Spir arkitekter skulle legges til grunn for omreguleringen (felt K, M og N).

Forslag til nytt hovedgrep viser bygninger i varierende høyder og et signalbygg (13 etasjer), som er foreslått gitt en ny plassering lengst ut på området. Samlet bruksareal innenfor planområdet er noe over ca. 30.000 m2 (uten parkeringsareal), hvorav anslagsvis 5000 m2 er næring/kontor. Det legges til rette for ca. 250 boenheter og ca. 200 parkeringsplasser i kjeller. Utbyggingen av området har nå startet.

For mer informasjon, se også: www.kaldnes.no/bolig

TILBAKE TIL PROSJEKTER