x

Del denne siden

Kanalveien regulering - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kanalveien regulering

Tiltakshaver: Kanalveien 4 AS

Adresse: Kanalveien 4 Tønsberg

Prosjekt: Kanalveien 4 detaljregulering

Byggår: -

Planforslaget viser to lameller, som er vinklet slik at de omslutter gårdsrommet. Bebyggelsesmønsteret sikrer samtidig god visuell kontakt med Kanalen fra bakenforliggende områder.  Næringsvirksomhet (kontor) er foreslått i 1. etasje med boliger i 2. til 4. etasje (ca. 44). Parkering er lagt i utgravd parkeringskjeller.

En utbygging av området med kombinasjonen boliger og næring vil på en positiv måte innebære en oppgradering av området. Gjennom tilrettelegging og oppgradering av kaifronten vil allmennhetens tilgjengelighet langs sjøen bli bedret. Realisering av prosjektet vil samtidig bidra til å oppfylle målene om å legge til rette for bygging av boliger i byområdet, og bedre utnyttelse av fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder.

 

Planforslaget viser to lameller, som er vinklet slik at de omslutter gårdsrommet. Bebyggelsesmønsteret sikrer samtidig god visuell kontakt med Kanalen fra bakenforliggende områder.  Næringsvirksomhet (kontor) er foreslått i 1. etasje med boliger i 2. til 4. etasje (ca. 44). Parkering er lagt i utgravd parkeringskjeller.

En utbygging av området med kombinasjonen boliger og næring vil på en positiv måte innebære en oppgradering av området. Gjennom tilrettelegging og oppgradering av kaifronten vil allmennhetens tilgjengelighet langs sjøen bli bedret. Realisering av prosjektet vil samtidig bidra til å oppfylle målene om å legge til rette for bygging av boliger i byområdet, og bedre utnyttelse av fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder.

 

TILBAKE TIL PROSJEKTER