x

Del denne siden

Kanalveien - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kanalveien

Tiltakshaver: Kanalveien 2 A og 4 AS i samarbeid med Fiskebrygga

Adresse: Kanalveien 2, 4 og 6 Tønsberg

Prosjekt: Kanalveien mulighetsstudie

Byggår: -

Mulighetsstudie for utvikling av 3 tomter langs Kanalen i Tønsberg. Tomtene er tidligere industriområder. Hovedpremiss for oppgaven var at det skulle etableres et nytt boligområde på 20.000 m2. Dette ble studert i fysisk modell med 144 byggeklosser på 12×12 meter. Modellstudiene resulterte i et valgt bebyggelsesmønster som ble 3d- modellert og illustrert videre.

Primærkvalitetene ved det valgte forslaget er :

– tydelig identitet og formspråk

– minimalt foravtrykk

– gode siktlinjer

– optimale sol/skygge- forhold

– stor andel av gjennomgående leiligheter

– aktiv bruk av takflater og takterrasser

Mulighetsstudie for utvikling av 3 tomter langs Kanalen i Tønsberg. Tomtene er tidligere industriområder. Hovedpremiss for oppgaven var at det skulle etableres et nytt boligområde på 20.000 m2. Dette ble studert i fysisk modell med 144 byggeklosser på 12×12 meter. Modellstudiene resulterte i et valgt bebyggelsesmønster som ble 3d- modellert og illustrert videre.

Primærkvalitetene ved det valgte forslaget er :

– tydelig identitet og formspråk

– minimalt foravtrykk

– gode siktlinjer

– optimale sol/skygge- forhold

– stor andel av gjennomgående leiligheter

– aktiv bruk av takflater og takterrasser

TILBAKE TIL PROSJEKTER