x

Del denne siden

Kilen Bolig - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kilen Bolig

Tiltakshaver: Tolvkanten Bolig AS

Adresse: Kilen, Tønsberg

Prosjekt: Kilen Bolig

Byggår: -

Prosjektet ligger i Kilenområdet utenfor Tønsberg sentrum. Kilen er et område i utvikling og ligger sydvendt mot Presterødkilen naturreservat og sentralt i forhold til nærheten til Tønsberg sentrum, flotte turveier og rekreasjonsområder.

Solforhold og kontakten med landskapsrommet, har vært dimensjonerende faktorer i prosjekteringsprosessen. Boligprosjektet, består av tre bygg som omkranser et solfylt felles tun for uteopphold og rekreasjon. Prosjektet er utformet med utgangspunkt i å gi gode sol- og utsiktsforhold til private balkonger og terrasser. Bygningene varierer i høyde og etasjeantall, noe som gir prosjektet egen identitet og karakter.

Tunet er plassert på nivå med prosjektets første etasje og ligger over et felles parkeringsanlegg i underetasjen. Alle leiligheter har tilgang til trapp og heis med direkte adkomst til første etasjeplan og underetasje med parkering. Universell utforming av uteoppholdsarealer og god tilgjengelighet ivaretar alle aldersgrupper.

Fra felles uteoppholdsareal er det vakker utsikt utover åkerlandskapet og omkringliggende landskapsrom. Balkonger og terrasser gir gode private oppholdssoner.

Prosjektet har et variert fasadeuttrykk og hvert bygg fremstår med egen identitet. Fasadene kles med puss, trekledning og tegl. Variasjon i materialbruk, underdeler byggene visuelt og gir dem en god arkitektonisk forankring. Det tilbys et stort utvalg av leilighetstyper med forskjellige kvaliteter.

Det er lagt stor vekt på å gi leilighetene gode lysforhold og luftighet.

Spir Arkitekter AS har gjennom prosjekteringsfasen tilført arkitektoniske kvaliteter som vi mener er viktige for trivsel og bruk. Dette skal være et godt sted å bo.

Prosjektet ligger i Kilenområdet utenfor Tønsberg sentrum. Kilen er et område i utvikling og ligger sydvendt mot Presterødkilen naturreservat og sentralt i forhold til nærheten til Tønsberg sentrum, flotte turveier og rekreasjonsområder.

Solforhold og kontakten med landskapsrommet, har vært dimensjonerende faktorer i prosjekteringsprosessen. Boligprosjektet, består av tre bygg som omkranser et solfylt felles tun for uteopphold og rekreasjon. Prosjektet er utformet med utgangspunkt i å gi gode sol- og utsiktsforhold til private balkonger og terrasser. Bygningene varierer i høyde og etasjeantall, noe som gir prosjektet egen identitet og karakter.

Tunet er plassert på nivå med prosjektets første etasje og ligger over et felles parkeringsanlegg i underetasjen. Alle leiligheter har tilgang til trapp og heis med direkte adkomst til første etasjeplan og underetasje med parkering. Universell utforming av uteoppholdsarealer og god tilgjengelighet ivaretar alle aldersgrupper.

Fra felles uteoppholdsareal er det vakker utsikt utover åkerlandskapet og omkringliggende landskapsrom. Balkonger og terrasser gir gode private oppholdssoner.

Prosjektet har et variert fasadeuttrykk og hvert bygg fremstår med egen identitet. Fasadene kles med puss, trekledning og tegl. Variasjon i materialbruk, underdeler byggene visuelt og gir dem en god arkitektonisk forankring. Det tilbys et stort utvalg av leilighetstyper med forskjellige kvaliteter.

Det er lagt stor vekt på å gi leilighetene gode lysforhold og luftighet.

Spir Arkitekter AS har gjennom prosjekteringsfasen tilført arkitektoniske kvaliteter som vi mener er viktige for trivsel og bruk. Dette skal være et godt sted å bo.

TILBAKE TIL PROSJEKTER