x

Del denne siden

Kilen Handelspark - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kilen Handelspark

Tiltakshaver: Kilen Handelspark AS

Adresse: Kilen

Prosjekt: Kilen Handelspark

Byggår: -

Byggets form og oppdeling tar utgangspunkt i landskapsrommet og ytre begrensninger. Bransjesenteret deles opp i 3 hovedvolum. Hver del gis en særegen utforming og samspillet dem i mellom styrkes ved at formene er klare med hver sin identitet. Det legges opp til et lavere bygningsvolum mot Naturreservatet. Dette tilpasses ytterligere ved materialbruk. Hovedvolumet følger Valløveien og gis en karakterisk form som bidrar til et uttrykk som gir en dynamikk sett i forhold til øvrige bygningdeler. Vertikalkommunikasjonen ligger mellom de to hovedvolumene og er utformet med en vertikal karakter. Pga dårlige grunnforhold legges parkering på bakken. Bygget legges over parkering, noe som gir bygget en særegen karakter.

Byggets form og oppdeling tar utgangspunkt i landskapsrommet og ytre begrensninger. Bransjesenteret deles opp i 3 hovedvolum. Hver del gis en særegen utforming og samspillet dem i mellom styrkes ved at formene er klare med hver sin identitet. Det legges opp til et lavere bygningsvolum mot Naturreservatet. Dette tilpasses ytterligere ved materialbruk. Hovedvolumet følger Valløveien og gis en karakterisk form som bidrar til et uttrykk som gir en dynamikk sett i forhold til øvrige bygningdeler. Vertikalkommunikasjonen ligger mellom de to hovedvolumene og er utformet med en vertikal karakter. Pga dårlige grunnforhold legges parkering på bakken. Bygget legges over parkering, noe som gir bygget en særegen karakter.

TILBAKE TIL PROSJEKTER