x

Del denne siden

Kjørbekkdalen 4 - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kjørbekkdalen 4

Tiltakshaver: Kjørbekkdalen 4AS, c/o Alfa Eiendom AS

Adresse: Kjørbekkdalen 4, Skien

Prosjekt: Kjørbekkdalen 4

Byggår: -

Regulering og rammesøknadsprosjekt av 16000 m2 handelsbygg mellom Skien og Porsgrunn.
Tomten ligger i krysningen mellom Menstadbrua / Kjørbekkdalen og Porsgrunnsvegen. Bygget etableres langs Porsgrunnsvegen i et svakt skrånende terreng, og består av et samlet rektangulært hoved volum med flatt tak. Bygget fremstår med sine to handelsetasjer med en lav høyde i forhold til utstrekning.

Bygningsvolumet legges inn i det lett skrånende terrenget med en fast gesimshøyde. Den enhetlige takhøyden er et viktig grep for at fasadene skal fremstå som varierte og fleksible. Med den «lave» takhøyden og det svakt skrånende terrenget gir en fast takhøyde et avklarende formmessig grep.

Taket er utkraget og gitt en distinkt og sterk form som et bærende og inkluderende element i komplekset. Denne tydelige signaturen annonserer handelsbygget mot rundkjøringen, og føres videre rundt til butikkinnganger i langfasaden mot sydvest . Inngangene henvender seg mot parkeringsplassen og er skjermet av det utkragete taket.

Regulering og rammesøknadsprosjekt av 16000 m2 handelsbygg mellom Skien og Porsgrunn.
Tomten ligger i krysningen mellom Menstadbrua / Kjørbekkdalen og Porsgrunnsvegen. Bygget etableres langs Porsgrunnsvegen i et svakt skrånende terreng, og består av et samlet rektangulært hoved volum med flatt tak. Bygget fremstår med sine to handelsetasjer med en lav høyde i forhold til utstrekning.

Bygningsvolumet legges inn i det lett skrånende terrenget med en fast gesimshøyde. Den enhetlige takhøyden er et viktig grep for at fasadene skal fremstå som varierte og fleksible. Med den «lave» takhøyden og det svakt skrånende terrenget gir en fast takhøyde et avklarende formmessig grep.

Taket er utkraget og gitt en distinkt og sterk form som et bærende og inkluderende element i komplekset. Denne tydelige signaturen annonserer handelsbygget mot rundkjøringen, og føres videre rundt til butikkinnganger i langfasaden mot sydvest . Inngangene henvender seg mot parkeringsplassen og er skjermet av det utkragete taket.

TILBAKE TIL PROSJEKTER