x

Del denne siden

Kongseik Barnehage - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kongseik Barnehage

Tiltakshaver: Tønsberg kommune v/ Tønsberg kommunale Eiendom KF

Adresse: Årfuglveien 4, Tønsberg

Prosjekt: Kongseik barnehage

Byggår: 2008

Bygget ligger i et skogsområde inntil eksisterende barnehage på Eik i Tønsberg. Kongseik barnehages to enheter driftes som en felles barnehage, hvor det legges stor vekt på bruk av utearealet.

Driften er basert på prinsippet om avdelingsfri barnehage, hvor de enkelte rom tilbyr varierte funksjoner for lek og læring. Arealet i nybygget tilsvarer en 10 avdelings barnehage og gir plass til ca. 105 barn. Bygget er organisert rundt et indre gårdsrom. To fløyer rommer lekeoppholdsareal. Midtseksjonen gir plass til administrasjon, fellesrom og garderober.

Store glassflater gir god kontakt mellom ute og inneareal. Fasadene er i tegl og liggende panel.

Underveis i prosjektet var hovedfokus sambruk med eksisterende barnehage og bruken av utearealet. Samtidig var det ønske om en robust og fleksibel barnehage.

Delareal i barnehagen kan stenges av for fleksibel bruk på dag og kveldstid. Korridorer er brede og fungerer som gater hvor barna kan leke. Hjertet i barnehagen er felleskjøkken og storstue med spiseplass/tumleplass. Når barna kommer i barnehagen om morgenen, kommer de inn hit hvor de møter de voksne.

Bygget ligger i et skogsområde inntil eksisterende barnehage på Eik i Tønsberg. Kongseik barnehages to enheter driftes som en felles barnehage, hvor det legges stor vekt på bruk av utearealet.

Driften er basert på prinsippet om avdelingsfri barnehage, hvor de enkelte rom tilbyr varierte funksjoner for lek og læring. Arealet i nybygget tilsvarer en 10 avdelings barnehage og gir plass til ca. 105 barn. Bygget er organisert rundt et indre gårdsrom. To fløyer rommer lekeoppholdsareal. Midtseksjonen gir plass til administrasjon, fellesrom og garderober.

Store glassflater gir god kontakt mellom ute og inneareal. Fasadene er i tegl og liggende panel.

Underveis i prosjektet var hovedfokus sambruk med eksisterende barnehage og bruken av utearealet. Samtidig var det ønske om en robust og fleksibel barnehage.

Delareal i barnehagen kan stenges av for fleksibel bruk på dag og kveldstid. Korridorer er brede og fungerer som gater hvor barna kan leke. Hjertet i barnehagen er felleskjøkken og storstue med spiseplass/tumleplass. Når barna kommer i barnehagen om morgenen, kommer de inn hit hvor de møter de voksne.

TILBAKE TIL PROSJEKTER