x

Del denne siden

Kvartal 40, Sandefjord - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kvartal 40, Sandefjord

Tiltakshaver: Hans Sperre Eiendom AS

Adresse: 3210 Sandefjord

Prosjekt: Kvartal 40, regulering

Byggår: -

Kvartal 40 er et boligprosjekt beliggende i et av Sandefjords sentrumskvartaler. Tomta ligger vendt mot vest, syd og øst, og det er planlagt ca. 100 boliger på området. Næringsarealer og parkeringsarealer er foreslått i 1. etasje.

Boligene er planlagt med en stor andel av gjennomgående leiligheter, med vekt på gode solforhold. Leilighetene er samlet om et felles gårdsrom som er hevet én etasje over bakkeplan. Gårdsrommet vil fungere som et samlingspunkt, med parkmessig opparbeidelse og en sentralt plassert lekeplass. Parkering er lagt i fellesanlegg på bakkeplan, under gårdsrommet. Næringsarealer foreslås lokalisert ut mot Storgata og Kongens gate for å styrke handel- og sentrumsaktiviteter i denne delen av byen. Forslaget viser også til mulige utleiearealer for Verdensteateret i Kongens gate 1.

Prosjektet belyser viktige temaer innenfor byutviklingen i Sandefjord. Fortetting av sentrum, forhold til bevaring og samspill mellom ny og eksisterende bebyggelse er noen av problemstillingene prosjektet tar opp.

Kvartal 40 er et boligprosjekt beliggende i et av Sandefjords sentrumskvartaler. Tomta ligger vendt mot vest, syd og øst, og det er planlagt ca. 100 boliger på området. Næringsarealer og parkeringsarealer er foreslått i 1. etasje.

Boligene er planlagt med en stor andel av gjennomgående leiligheter, med vekt på gode solforhold. Leilighetene er samlet om et felles gårdsrom som er hevet én etasje over bakkeplan. Gårdsrommet vil fungere som et samlingspunkt, med parkmessig opparbeidelse og en sentralt plassert lekeplass. Parkering er lagt i fellesanlegg på bakkeplan, under gårdsrommet. Næringsarealer foreslås lokalisert ut mot Storgata og Kongens gate for å styrke handel- og sentrumsaktiviteter i denne delen av byen. Forslaget viser også til mulige utleiearealer for Verdensteateret i Kongens gate 1.

Prosjektet belyser viktige temaer innenfor byutviklingen i Sandefjord. Fortetting av sentrum, forhold til bevaring og samspill mellom ny og eksisterende bebyggelse er noen av problemstillingene prosjektet tar opp.

TILBAKE TIL PROSJEKTER