x

Del denne siden

Kvartal 9 - Spir
PROSJEKTER
DEL

Kvartal 9

Tiltakshaver: Inter Eiendom AS

Adresse: Kvartal 9, Larvik

Prosjekt: Leilighetsbygg Larvik

Byggår: Under utarbeidelse

Kvartal 9 i Larvik sentrum er under regulering med 1500 kvm BTA næring i 1. etasje og 53 leiligheter fordelt på 6 volumer plassert på lokk over næring og parkering. Kvartalet ligger i overgangen mellom indre bys kvartalstruktur og omkringliggende villabebyggelse. Prosjektets hovedoppgave blir derfor å etablere en god overgang mellom disse to skalaene.

Kvartal 9 blir et stort boligprosjekt sentralt i Larvik med mangfold i boligtilbudet. I tillegg ligger prosjektet sentralt tett på Larvik Torv og alle servicetilbud. Det planlegges et felles gårdsrom på 1000 m2 som opparbeides som et leke- og oppholdsareal for beboerne. En sosial møtearena for beboerne med gode solforhold vil være en viktig kvalitet i prosjektet. Hver boenhet har både en privat balkong og en halvprivat sone ved inngangspartiet.

Leilighetene er gjennomgående og er løst med kjøkken mot svalgang for å tilrettelegge for interaksjon mellom beboerne og gi følelse av naboskap og felleskap.
Typisk leilighet er en 3-roms på 85m2. På de inntrukne etasjene er leilighetene på 95-143m2.

Kvartal 9 i Larvik sentrum er under regulering med 1500 kvm BTA næring i 1. etasje og 53 leiligheter fordelt på 6 volumer plassert på lokk over næring og parkering. Kvartalet ligger i overgangen mellom indre bys kvartalstruktur og omkringliggende villabebyggelse. Prosjektets hovedoppgave blir derfor å etablere en god overgang mellom disse to skalaene.

Kvartal 9 blir et stort boligprosjekt sentralt i Larvik med mangfold i boligtilbudet. I tillegg ligger prosjektet sentralt tett på Larvik Torv og alle servicetilbud. Det planlegges et felles gårdsrom på 1000 m2 som opparbeides som et leke- og oppholdsareal for beboerne. En sosial møtearena for beboerne med gode solforhold vil være en viktig kvalitet i prosjektet. Hver boenhet har både en privat balkong og en halvprivat sone ved inngangspartiet.

Leilighetene er gjennomgående og er løst med kjøkken mot svalgang for å tilrettelegge for interaksjon mellom beboerne og gi følelse av naboskap og felleskap.
Typisk leilighet er en 3-roms på 85m2. På de inntrukne etasjene er leilighetene på 95-143m2.

TILBAKE TIL PROSJEKTER