x

Del denne siden

Nedre Langgate 41 - Spir
PROSJEKTER
DEL

Nedre Langgate 41

Tiltakshaver: Birkelunden AS

Adresse: Nedre Langgate 41 Tønsberg

Prosjekt: Nedre Langgate 41 (mulighetsstudie)

Byggår: -

Nedre Langgate 41 er i dag en asfaltert parkeringsplass, som ligger i krysset ut mot Gierløv Meyers gate og Nedre Langgate. I forbindelse med søknad om dispensasjon for etablering av parkeringsplassen, ble grunneier oppfordret til å ta initiativ til planlegging av ny bebyggelse på eiendommen.

Gjeldende reguleringsplan for Nedre Langgate 41 – 43 (2008) legger sterke begrensninger på utnyttelse av tomta. Blant annet er det satt begrensninger i byggehøyde på 3 etasjer, og det tillates maksimalt 1 parkeringsplass og 1 boenhet innenfor formålet. Med slike begrensninger må det antas at tomta vil bli liggende ubebygd i uoverskuelig fremtid.

Illustrasjonene viser ny bebyggelse i 4 etasjer med kombinasjon av forretning/parkering, kontor/næring og boliger. Til sammen ca. 1500 m2. Forslag til bebyggelse på tomta har vært presentert for politikere og administrasjon ved flere anledninger. Tilbakemeldingene på prosjektet og arkitektonisk grep har vært positive, med oppstart av regulering har blitt avvist og det er bedt om at omregulering må avvente ny kommuneplan og tilhørende ”Byområdeplan”.

Utbygging av tomta har vært vurdert en rekke ganger tidligere med forslag om 4 – 5 etasjer. Det vises til ”Tønsberg sentrum 2020 – Scenario på kulturmiljøets premisser”, og ”Scenarier for byutvikling” (2004). En utbygging vil være i tråd med kommunens overordnede målsetting om å utnytte ”hullene” i nedre bydel for å styrke sentrum, og bør ikke utsettes ytterligere i påvente av nye utredninger. Det vises også til at ”Nordea – bygget” i NL 43 er realisert.

Nedre Langgate 41 er i dag en asfaltert parkeringsplass, som ligger i krysset ut mot Gierløv Meyers gate og Nedre Langgate. I forbindelse med søknad om dispensasjon for etablering av parkeringsplassen, ble grunneier oppfordret til å ta initiativ til planlegging av ny bebyggelse på eiendommen.

Gjeldende reguleringsplan for Nedre Langgate 41 – 43 (2008) legger sterke begrensninger på utnyttelse av tomta. Blant annet er det satt begrensninger i byggehøyde på 3 etasjer, og det tillates maksimalt 1 parkeringsplass og 1 boenhet innenfor formålet. Med slike begrensninger må det antas at tomta vil bli liggende ubebygd i uoverskuelig fremtid.

Illustrasjonene viser ny bebyggelse i 4 etasjer med kombinasjon av forretning/parkering, kontor/næring og boliger. Til sammen ca. 1500 m2. Forslag til bebyggelse på tomta har vært presentert for politikere og administrasjon ved flere anledninger. Tilbakemeldingene på prosjektet og arkitektonisk grep har vært positive, med oppstart av regulering har blitt avvist og det er bedt om at omregulering må avvente ny kommuneplan og tilhørende ”Byområdeplan”.

Utbygging av tomta har vært vurdert en rekke ganger tidligere med forslag om 4 – 5 etasjer. Det vises til ”Tønsberg sentrum 2020 – Scenario på kulturmiljøets premisser”, og ”Scenarier for byutvikling” (2004). En utbygging vil være i tråd med kommunens overordnede målsetting om å utnytte ”hullene” i nedre bydel for å styrke sentrum, og bør ikke utsettes ytterligere i påvente av nye utredninger. Det vises også til at ”Nordea – bygget” i NL 43 er realisert.

TILBAKE TIL PROSJEKTER