x

Del denne siden

Salgslokaler Skoda - Spir
PROSJEKTER
DEL

Salgslokaler Skoda

Tiltakshaver: Stjørdal Næringsbygg AS c/o Møller Eiendom Norge AS

Adresse: Stensarmen, Kjærlighetsstien, Tønsberg

Prosjekt: Salgslokaler Skoda

Byggår: -

Nybygget består av et samlet rektangulært hovedvolum med flatt tak. Uttrykket er tilpasset Skodas egen designmanual.

Inngangsfasade mot øst i glassfasadesystem fra gulv til tak. Enkel utkraget overdekning/ baldakin over inngangsdører og utleveringsområde for nye biler. Glassfasaden trekkes rundt hjørne i syd- og nord fasade. Høyt sittende vinduer gir lysinslipp til resterende del av salgshallen. Det vektlegges mest mulig bruk av vedlikeholdsfrie materialer. Bærestruktur i stål. Yttervegger i (klimavegger) i prefabrikkerte sandwich-elementer med platekledde glatt lys overflate. Smal utkraget gesims.

Nybygget skal romme utstillingsareal for nye Skoda biler. Salgs- og bilutstillingsareal i 1. etasje vil romme 8 til 9 biler og 2-3 salgs-arbeidsplasser. Eget utleveringsområde med utkjøring i glassfasade mot øst. Mot vest ligger bilvask- og klargjøringsområde. Det legges til rette for gjennomkjøring med porter mot nord og syd.

2. etasje inneholder møte- / spiseromrom, en kontorarbeidsplass og andre støttefunksjoner. HC-WC, dame og herretoalett, bøttekott garderober og teknisk rom. Fra fellesareal i 2. et. er det åpent ned i salgsområde. Alle rom for opphold har tilstrekkelig dagslys.

Nybygget består av et samlet rektangulært hovedvolum med flatt tak. Uttrykket er tilpasset Skodas egen designmanual.

Inngangsfasade mot øst i glassfasadesystem fra gulv til tak. Enkel utkraget overdekning/ baldakin over inngangsdører og utleveringsområde for nye biler. Glassfasaden trekkes rundt hjørne i syd- og nord fasade. Høyt sittende vinduer gir lysinslipp til resterende del av salgshallen. Det vektlegges mest mulig bruk av vedlikeholdsfrie materialer. Bærestruktur i stål. Yttervegger i (klimavegger) i prefabrikkerte sandwich-elementer med platekledde glatt lys overflate. Smal utkraget gesims.

Nybygget skal romme utstillingsareal for nye Skoda biler. Salgs- og bilutstillingsareal i 1. etasje vil romme 8 til 9 biler og 2-3 salgs-arbeidsplasser. Eget utleveringsområde med utkjøring i glassfasade mot øst. Mot vest ligger bilvask- og klargjøringsområde. Det legges til rette for gjennomkjøring med porter mot nord og syd.

2. etasje inneholder møte- / spiseromrom, en kontorarbeidsplass og andre støttefunksjoner. HC-WC, dame og herretoalett, bøttekott garderober og teknisk rom. Fra fellesareal i 2. et. er det åpent ned i salgsområde. Alle rom for opphold har tilstrekkelig dagslys.

TILBAKE TIL PROSJEKTER