x

Del denne siden

Omsorgsbygg Revetal - Spir
PROSJEKTER
DEL

Omsorgsbygg Revetal

Tiltakshaver: Re kommune

Adresse: 3174 Revetal

Prosjekt: Omsorgsbygg Revetal

Byggår: -

Omsorgssenteret skal ferdigstilles i løpet av 2014, og gjennomføres som en totalentreprise av Veidekke Entreprenør AS med Re kommune som tiltakshaver.

Omsorgsbygget får plass til 116 beboere med tilhørende senter- og fellesfunksjoner. Antallet sengerom er fordelt på 44 omsorgsboliger  for langtidsbeboere og 72 sykehjemsplasser for rehabilitering, somatikk, palliasjon og skjermet avdeling.

Senteret vil i tillegg inneholde dagsenter, eldresenter, hår- og fotpleie, samt base for hjemme- og tiltakstjenesten. Alle kommunale tilbud innenfor omsorg og pleie vil således være samlet på ett sted, og utover kommunale tjenester vil senteret ha utleielokaler for et privat legesenter.

Tomten ligger vestvendt i et åpent jordbrukslandskap mellom Valleåsen, Revetalbekken og sentrum. Det åpne landskapet gir tomten gode solforhold, og senteret er utformet med tre bygningsdeler med lengderetning øst/vest. Disse sammenføyes med en bygningsdel i nord/syd-retning, hvor hovedinngangen henvender seg mot Revetal sentrum, og de etablerte sentrumsfunksjonene blir lett tilgjengelig for beboerne.

Bygget er plassert i et stedstypisk kulturlandskap, samtidig som det i fremtiden skal  ta del i en urban tettstedsstruktur. Med sin linjeføring og slake pulttak tar omsorgbygget utgangspunkt i landskapets bølgende åkerformer. De ulike bygningsdelene fremstår med enkle volum i en helhet som bidrar til å forenkle uttrykket i den sammensatte bygningsmassen. Samtidig skal utformingen gi avgrensede og godt dimensjonert uterom, som vil bli opparbeidet slik at de kan gi beboerne stimulerende opplevelser.

Omsorgssenteret skal ferdigstilles i løpet av 2014, og gjennomføres som en totalentreprise av Veidekke Entreprenør AS med Re kommune som tiltakshaver.

Omsorgsbygget får plass til 116 beboere med tilhørende senter- og fellesfunksjoner. Antallet sengerom er fordelt på 44 omsorgsboliger  for langtidsbeboere og 72 sykehjemsplasser for rehabilitering, somatikk, palliasjon og skjermet avdeling.

Senteret vil i tillegg inneholde dagsenter, eldresenter, hår- og fotpleie, samt base for hjemme- og tiltakstjenesten. Alle kommunale tilbud innenfor omsorg og pleie vil således være samlet på ett sted, og utover kommunale tjenester vil senteret ha utleielokaler for et privat legesenter.

Tomten ligger vestvendt i et åpent jordbrukslandskap mellom Valleåsen, Revetalbekken og sentrum. Det åpne landskapet gir tomten gode solforhold, og senteret er utformet med tre bygningsdeler med lengderetning øst/vest. Disse sammenføyes med en bygningsdel i nord/syd-retning, hvor hovedinngangen henvender seg mot Revetal sentrum, og de etablerte sentrumsfunksjonene blir lett tilgjengelig for beboerne.

Bygget er plassert i et stedstypisk kulturlandskap, samtidig som det i fremtiden skal  ta del i en urban tettstedsstruktur. Med sin linjeføring og slake pulttak tar omsorgbygget utgangspunkt i landskapets bølgende åkerformer. De ulike bygningsdelene fremstår med enkle volum i en helhet som bidrar til å forenkle uttrykket i den sammensatte bygningsmassen. Samtidig skal utformingen gi avgrensede og godt dimensjonert uterom, som vil bli opparbeidet slik at de kan gi beboerne stimulerende opplevelser.

TILBAKE TIL PROSJEKTER