x

Del denne siden

Østre Kullerød 2/4 - Spir
PROSJEKTER
DEL

Østre Kullerød 2/4

Tiltakshaver: Komplett Group

Adresse: Østre Kullerød 2 og 4

Prosjekt: Nytt lager- og distribusjonsanlegg

Byggår: -

Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Komplett Group. Selskapet eies av Canica AS, som har kjøpt eiendomsselskapet HE – Kullerød AS. HE – Kullerød AS eier lagerbyggene på Østre Kullerød 2 og 4.

Komplett Group ønsker å videreutvikle eiendommen til et høyeffektivt lager- og distribusjonsanlegg for Skandinavia. Utvidelsen skal ivareta vekstambisjonene til Komplett i et langsiktig perspektiv. For å beholde konkurranseevnen kreves et svært effektivt anlegg og helhetlige løsninger. Dette stiller strenge krav til utforming av bygg og tilhørende infrastruktur, med automasjon og avansert teknologi.

For å få plass til det nye anlegget er det foreslått en utvidelse østover, i et område som ved den siste kommuneplanrevisjonen ble endret fra LNF – området til byggeområde. Samtidig er det vist en ombygging av eksisterende anlegg, som skal gi mulighet for samling av varemottaket, og samtidig begrense transportbehovet internt i anlegget.

Dagens bygningsmasse har en grunnflate på ca. 15.000 m2. På de vedlagte illustrasjonene er det vist en utvidelse med ca. 10.000 m2. Viktige temaer i planprosessen har vært omlegging av turstien, håndtering av overvann og geoteknikk. Det er også foreslått etablering av gang- og sykkelvei i retning Hunsrød.

Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Komplett Group. Selskapet eies av Canica AS, som har kjøpt eiendomsselskapet HE – Kullerød AS. HE – Kullerød AS eier lagerbyggene på Østre Kullerød 2 og 4.

Komplett Group ønsker å videreutvikle eiendommen til et høyeffektivt lager- og distribusjonsanlegg for Skandinavia. Utvidelsen skal ivareta vekstambisjonene til Komplett i et langsiktig perspektiv. For å beholde konkurranseevnen kreves et svært effektivt anlegg og helhetlige løsninger. Dette stiller strenge krav til utforming av bygg og tilhørende infrastruktur, med automasjon og avansert teknologi.

For å få plass til det nye anlegget er det foreslått en utvidelse østover, i et område som ved den siste kommuneplanrevisjonen ble endret fra LNF – området til byggeområde. Samtidig er det vist en ombygging av eksisterende anlegg, som skal gi mulighet for samling av varemottaket, og samtidig begrense transportbehovet internt i anlegget.

Dagens bygningsmasse har en grunnflate på ca. 15.000 m2. På de vedlagte illustrasjonene er det vist en utvidelse med ca. 10.000 m2. Viktige temaer i planprosessen har vært omlegging av turstien, håndtering av overvann og geoteknikk. Det er også foreslått etablering av gang- og sykkelvei i retning Hunsrød.

TILBAKE TIL PROSJEKTER