x

Del denne siden

Øvre Glenne - Spir
PROSJEKTER
DEL

Øvre Glenne

Tiltakshaver: Kirkebakken vest AS, Usbl Horten og PEAB

Adresse: Inger Alver Gløersens vei, Borre

Prosjekt: Boliger

Byggår: -

Øvre Glenne borettslag ligger på Borre, mellom Horten sentrum og Åsgårdstrand.

Tiltaket omfattes av «Reguleringsplan for Kirkebakken vest 1». Formålet i reguleringsplanen er konsentrert småhusbebyggelse og Tursti.

Prosjektet omhandler tolv nybygg med tilhørende garasjer og boder. Av disse tolv byggene er det åtte tomannsboliger, tre firemansboliger og et rekkehus; i alt 32 nye enheter. Boenhetene varierer i størrelse fra ca 70 m2 til 130 m2.

I prosessen med utforming av fasader/materialer og uttrykk på byggene er områdets eksisterende karakter vektlagt. Prosjektet er tilpasset nabobebyggelsens form, farger og uttrykk.

Området har et naturlig fall fra øst mot vest. Veien deler boligområdet øst/vest, med en rekke tomannsboliger/rekkehus på oversiden og nedsiden av veien. Husene tilpasses terrenget, og følger dagens høydekurver.

Byggene er tenkt i stående trekledning, med detaljer i glass og metall (balkongrekkverk). Det legges opp til halvtransparente spilevegger som skiller de ulike boenhetenes uteområder.

Øvre Glenne borettslag ligger på Borre, mellom Horten sentrum og Åsgårdstrand.

Tiltaket omfattes av «Reguleringsplan for Kirkebakken vest 1». Formålet i reguleringsplanen er konsentrert småhusbebyggelse og Tursti.

Prosjektet omhandler tolv nybygg med tilhørende garasjer og boder. Av disse tolv byggene er det åtte tomannsboliger, tre firemansboliger og et rekkehus; i alt 32 nye enheter. Boenhetene varierer i størrelse fra ca 70 m2 til 130 m2.

I prosessen med utforming av fasader/materialer og uttrykk på byggene er områdets eksisterende karakter vektlagt. Prosjektet er tilpasset nabobebyggelsens form, farger og uttrykk.

Området har et naturlig fall fra øst mot vest. Veien deler boligområdet øst/vest, med en rekke tomannsboliger/rekkehus på oversiden og nedsiden av veien. Husene tilpasses terrenget, og følger dagens høydekurver.

Byggene er tenkt i stående trekledning, med detaljer i glass og metall (balkongrekkverk). Det legges opp til halvtransparente spilevegger som skiller de ulike boenhetenes uteområder.

TILBAKE TIL PROSJEKTER