x

Del denne siden

Saltbrygga - Spir
PROSJEKTER
DEL

Saltbrygga

Tiltakshaver: Alfa Eiendom

Adresse: Larvik

Prosjekt: Saltbrygga

Byggår: 2018

Spir arkitekter er stolte av å presentere sine eneboliger på Saltbrygga, byggetrinn 3. Spir arkitekter har også vært ansvarlige for reguleringsplanen for hele boligområdet Saltbrygga.

Prosjektarkitektene for byggetrinn 3 har vært Jarand Midtgaard, bosatt på Steinsnes (50 meter unna), Kristian Eliassen, bosatt i Halsegata (150 meter unna) og Camilla Kaupang, bosatt på Kaupang. Som man skjønner innehar prosjektgruppen en stor grad av kjennskap til Østre Halsen og benytter områdene daglig som tur- og rekreasjonsområde.

Denne lokalkunnskapen har vi benyttet oss av når vi har tegnet husene. Altså hva kunne vi selv tenkt oss hvis vi skulle bosette oss innenfor dette området.

Byggetrinn 3 består av fire husrekker som samler seg rundt et felles tun. Herfra har man direkte utsyn ut kanalen og videre ut mot Oterøya og Larviksfjorden.

Prosjektet grenser i vest og nord mot eksisterende boligområder på Steinsnes. Mot nordøst grenser prosjektet mot Østre Halsen skole og store lekearealer.

Takterrasse var det første elementet vi ønsket å fokusere på. Dette for å maksimere alle boligenes utsyn og å forsterke opplevelsen av å bo sjønært. I tilknytning til takterrassen tegnet vi en utebod. Dette av flere grunner. Først og fremst er uteboden et praktisk sted å oppbevare utemøblene over vinteren uten å måtte bære de ned eller flytte de langt. Dernest skjermer uteboden mot innsyn og gir en trygg og god bakvegg å sitte mot. Uteboden er også formet slik at den danner et skåtak mot tilstøtende gater. Dette gir bygningene et klassisk uttrykk som gjenspeiler Østre Halsens eldre bebyggelse og tilhørende saltaksmotiv.

Resten av huset er gitt et moderne uttrykk i form av naturlig grånet treverk av høy kvalitet og mørk grå vindusprofiler, beslag og takflate. Alle rekkverk er i glass for å maksimere utsyn og solinnslipp.

Husets plan 1 er rasjonelt bygget opp med gode soverom, flott bad og praktiske lagringsfunksjoner. Etasjen er planlagt slik at denne er enkel å orientere seg i og at rommene er praktiske og funksjonelle. På hver side av huset disponere man private uteområder som er lett tilgjengelige i det daglige.

Plan 2 er husets hjerte og består av et gjennomlyst rom med kjøkken og spiserom og en stor god stue. På dette planet finner man også et gjestetoalett med tilhørende forrom. Det er balkonger på hver side av huset slik at man kan utnytte seg av alle døgnets timer med sol.

Fra balkongen i plan 2 går man opp til det store takterrassen via en utvendig trapp. Denne trappen er også en viktig del av husets design da den bidrar strekt til å skille husene fra hverandre og gir hvert bygg en egenkarakter.

 

Totalt sett er vi meget stolte av disse husene og tror de vil danne en god ramme for gode, innholdsrike liv og opplevelser her på Østre Halsen! Velkommen skal dere være.

Spir arkitekter er stolte av å presentere sine eneboliger på Saltbrygga, byggetrinn 3. Spir arkitekter har også vært ansvarlige for reguleringsplanen for hele boligområdet Saltbrygga.

Prosjektarkitektene for byggetrinn 3 har vært Jarand Midtgaard, bosatt på Steinsnes (50 meter unna), Kristian Eliassen, bosatt i Halsegata (150 meter unna) og Camilla Kaupang, bosatt på Kaupang. Som man skjønner innehar prosjektgruppen en stor grad av kjennskap til Østre Halsen og benytter områdene daglig som tur- og rekreasjonsområde.

Denne lokalkunnskapen har vi benyttet oss av når vi har tegnet husene. Altså hva kunne vi selv tenkt oss hvis vi skulle bosette oss innenfor dette området.

Byggetrinn 3 består av fire husrekker som samler seg rundt et felles tun. Herfra har man direkte utsyn ut kanalen og videre ut mot Oterøya og Larviksfjorden.

Prosjektet grenser i vest og nord mot eksisterende boligområder på Steinsnes. Mot nordøst grenser prosjektet mot Østre Halsen skole og store lekearealer.

Takterrasse var det første elementet vi ønsket å fokusere på. Dette for å maksimere alle boligenes utsyn og å forsterke opplevelsen av å bo sjønært. I tilknytning til takterrassen tegnet vi en utebod. Dette av flere grunner. Først og fremst er uteboden et praktisk sted å oppbevare utemøblene over vinteren uten å måtte bære de ned eller flytte de langt. Dernest skjermer uteboden mot innsyn og gir en trygg og god bakvegg å sitte mot. Uteboden er også formet slik at den danner et skåtak mot tilstøtende gater. Dette gir bygningene et klassisk uttrykk som gjenspeiler Østre Halsens eldre bebyggelse og tilhørende saltaksmotiv.

Resten av huset er gitt et moderne uttrykk i form av naturlig grånet treverk av høy kvalitet og mørk grå vindusprofiler, beslag og takflate. Alle rekkverk er i glass for å maksimere utsyn og solinnslipp.

Husets plan 1 er rasjonelt bygget opp med gode soverom, flott bad og praktiske lagringsfunksjoner. Etasjen er planlagt slik at denne er enkel å orientere seg i og at rommene er praktiske og funksjonelle. På hver side av huset disponere man private uteområder som er lett tilgjengelige i det daglige.

Plan 2 er husets hjerte og består av et gjennomlyst rom med kjøkken og spiserom og en stor god stue. På dette planet finner man også et gjestetoalett med tilhørende forrom. Det er balkonger på hver side av huset slik at man kan utnytte seg av alle døgnets timer med sol.

Fra balkongen i plan 2 går man opp til det store takterrassen via en utvendig trapp. Denne trappen er også en viktig del av husets design da den bidrar strekt til å skille husene fra hverandre og gir hvert bygg en egenkarakter.

 

Totalt sett er vi meget stolte av disse husene og tror de vil danne en god ramme for gode, innholdsrike liv og opplevelser her på Østre Halsen! Velkommen skal dere være.

TILBAKE TIL PROSJEKTER