x

Del denne siden

Støperiet Kulturhus - Spir
PROSJEKTER
DEL

Støperiet Kulturhus

Tiltakshaver: Tønsberg kommune v/ Tønsberg kommunale Eiendom KF

Adresse: Rambergveien 11, 3115 Tønsberg

Prosjekt: Støperiet Kulturhus

Byggår: 2012

Den gamle industrihallen ble bygget i 1917 og vil være en av de få byggene som kommer til å gjenstå etter Kaldnes Mekaniske Verksted.  Kaldnes representerer en viktig del av Tønsbergs historie, som distriktets største og viktigste arbeidsplass gjennom nesten 100 år.

Støperihallen har vært et populært konsert- og teatersted allerede i flere år og er nå rehabilitert og bygget ut med toaletter og foaje slik at den kan brukes på permanent basis som kulturhus.  Eksisterende verkstedhall er fleksibelt tilrettelagt for kulturaktiviteter med kapasitet til ca. 800 personer.

Bygget ligger  sentralt plassert ved by-kanalen vis a vis brygga i Tønsberg. Tilbygget og nytt inngangsparti er lagt til hallens ene langside, slik at de nye støttefunksjonene får en optimal kobling til det gamle bygget. Tilbyggets arkitektur fremstår som en motsats til den gamle mur-arkitekturen for å tydeliggjøre et skille mellom nytt og gammelt, samt å eksponere aktivitetene som finner sted.

Vernestatusen på den gamle industrihallen har satt strenge føringer på gjennomføring av rehabiliteringen. Utskifting av gamle bygningselementer har så langt det lar seg gjøre blitt tilbakeført til orginal utførelse. Fasadefargen er hentet ut fra fargeanalyser av gamle pusslag. Innvendig er overflater og  orginale installasjoner i stor grad beholdt for å ivareta det røffe industripreget.

Tilbygget er strukturelt oppbygget med langsgående betongskiver som fungerer som buffer mellom pågående aktiviteter og tilstøtende boligbygninger. Tilbygget skal være fleksibel med hensyn til eventuelt fremtidige utvidelser. Et samlet grafisk mønster preget inn i betongveggene symboliserer lydbølger og består av symboler som refererer til industrivirksomheten på Kaldnes.

Den gamle industrihallen ble bygget i 1917 og vil være en av de få byggene som kommer til å gjenstå etter Kaldnes Mekaniske Verksted.  Kaldnes representerer en viktig del av Tønsbergs historie, som distriktets største og viktigste arbeidsplass gjennom nesten 100 år.

Støperihallen har vært et populært konsert- og teatersted allerede i flere år og er nå rehabilitert og bygget ut med toaletter og foaje slik at den kan brukes på permanent basis som kulturhus.  Eksisterende verkstedhall er fleksibelt tilrettelagt for kulturaktiviteter med kapasitet til ca. 800 personer.

Bygget ligger  sentralt plassert ved by-kanalen vis a vis brygga i Tønsberg. Tilbygget og nytt inngangsparti er lagt til hallens ene langside, slik at de nye støttefunksjonene får en optimal kobling til det gamle bygget. Tilbyggets arkitektur fremstår som en motsats til den gamle mur-arkitekturen for å tydeliggjøre et skille mellom nytt og gammelt, samt å eksponere aktivitetene som finner sted.

Vernestatusen på den gamle industrihallen har satt strenge føringer på gjennomføring av rehabiliteringen. Utskifting av gamle bygningselementer har så langt det lar seg gjøre blitt tilbakeført til orginal utførelse. Fasadefargen er hentet ut fra fargeanalyser av gamle pusslag. Innvendig er overflater og  orginale installasjoner i stor grad beholdt for å ivareta det røffe industripreget.

Tilbygget er strukturelt oppbygget med langsgående betongskiver som fungerer som buffer mellom pågående aktiviteter og tilstøtende boligbygninger. Tilbygget skal være fleksibel med hensyn til eventuelt fremtidige utvidelser. Et samlet grafisk mønster preget inn i betongveggene symboliserer lydbølger og består av symboler som refererer til industrivirksomheten på Kaldnes.

TILBAKE TIL PROSJEKTER