x

Del denne siden

Teie Skole - Spir
PROSJEKTER
DEL

Teie Skole

Tiltakshaver: Nøtterøy kommune

Adresse: Grindstuveien 31, 3163 Nøtterøy

Prosjekt: Teie skole. To-parallell barneskole og SFO

Byggår: 2012

Etter en kombinert anbuds-/arkitektkonkurranse, ble grupperingen Spir Arkitekter AS, AVJU Landskap og Atlant Entreprenør AS valgt av tiltakshaver Nøtterøy kommune til å utforme og oppføre nye Teie Barneskole, basert på et skisseprosjekt utført av Lille Frøen AS.

Kun bærekonstruksjonen av betong i hovedbygget ble beholdt, mens øvre del av gymsalen ble revet for å gi rom for et tilliggende nybygg, og nedre del av gymsalen ble teknisk rom.
Ved rehabiliteringen har vi arbeidet med å bevare og forsterke kvaliteter i det eksisterende bygget. Dette gjelder først og fremst aulaen som skolens ”storstue”, og for eksempel de karakteristiske betongoverflatene i aulaen og på de utvendige balkongbrystningene.

Utvendig er det gjort bruk av trekledning i ulike bredder og retninger, og en kombinasjon av ubehandlet og mørkbeiset malmfuru, for å skape spill og variasjon i fasadeuttrykket. Balkongene på det eksisterende bygget er kledd med en tilsvarende kledning som på nybygget, slik at skolen skal fremstå som et helhetlig anlegg. Inngangspartiene til det eksisterende bygget, hovedinngangen mot vest og inngangen og trapperommet mot øst, er markert ved å eksponere deler av de forseggjorte balkongbrystningene av betong.

Utomhusanlegget er gitt en klar 2-deling. All biltrafikk, parkering og varelevering er lagt på et nedre nivå, konsentrert til østsiden av området. Gang- og sykkeladkomst ligger separert fra kjørearealene. Selve skolegården ligger som et bilfritt område på øvre plan – som tilsvarer 1.etasje-nivå – med direkte tilkomst til alle elevinnganger og med god forbindelse til naturarealene i Teieskogen.

Etter en kombinert anbuds-/arkitektkonkurranse, ble grupperingen Spir Arkitekter AS, AVJU Landskap og Atlant Entreprenør AS valgt av tiltakshaver Nøtterøy kommune til å utforme og oppføre nye Teie Barneskole, basert på et skisseprosjekt utført av Lille Frøen AS.

Kun bærekonstruksjonen av betong i hovedbygget ble beholdt, mens øvre del av gymsalen ble revet for å gi rom for et tilliggende nybygg, og nedre del av gymsalen ble teknisk rom.
Ved rehabiliteringen har vi arbeidet med å bevare og forsterke kvaliteter i det eksisterende bygget. Dette gjelder først og fremst aulaen som skolens ”storstue”, og for eksempel de karakteristiske betongoverflatene i aulaen og på de utvendige balkongbrystningene.

Utvendig er det gjort bruk av trekledning i ulike bredder og retninger, og en kombinasjon av ubehandlet og mørkbeiset malmfuru, for å skape spill og variasjon i fasadeuttrykket. Balkongene på det eksisterende bygget er kledd med en tilsvarende kledning som på nybygget, slik at skolen skal fremstå som et helhetlig anlegg. Inngangspartiene til det eksisterende bygget, hovedinngangen mot vest og inngangen og trapperommet mot øst, er markert ved å eksponere deler av de forseggjorte balkongbrystningene av betong.

Utomhusanlegget er gitt en klar 2-deling. All biltrafikk, parkering og varelevering er lagt på et nedre nivå, konsentrert til østsiden av området. Gang- og sykkeladkomst ligger separert fra kjørearealene. Selve skolegården ligger som et bilfritt område på øvre plan – som tilsvarer 1.etasje-nivå – med direkte tilkomst til alle elevinnganger og med god forbindelse til naturarealene i Teieskogen.

TILBAKE TIL PROSJEKTER