x

Del denne siden

Træleborgveien 15 - Spir
PROSJEKTER
DEL

Træleborgveien 15

Tiltakshaver: Fiskerjenta Eiendom AS

Adresse: Træleborgveien 15

Prosjekt: Træleborgveien 15

Byggår: -

Spir arkitekter AS er engasjert av Fiskerjenta Eiendom AS, for å utarbeide planforslag for Træleborgveien 15. Fiskerjenta Eiendom AS eies av Fiskerjenta Holding AS, som også eier H. Henriksen AS.

Henriksen AS har behov for å oppgradere eksisterende kontor og verksted i Træleborgveien 15. I planforslaget er det lagt opp til at deler av eksisterende bebyggelse rives, og at det oppføres et nytt kontorbygg i 5 etasjer. Eksisterende produksjonshall i øst skal oppgraderes med nye fasader, ventilasjon mv.

Eiendommen er i kommunedelplan for Stensarmen (2009) vist med kombinert formål forretning og kontor. Utnyttelse til forretning er nå ikke aktuelt, og det legges i stedet opp til at eksisterende virksomhet kan utvikle seg på eiendommen. Forslag til utnyttelse ble presentert i Regionalt planforum den 10.04.13, og partene stilte seg positive til en slik utnyttelse.

Planforslaget legger til rette for at en av Tønsbergs eldste bedrifter fortsatt vil være lokalisert sentralt i Tønsberg. Dette bygger opp under målene i kommuneplanen om fortetting og transformasjon i byområdet.

Spir arkitekter AS er engasjert av Fiskerjenta Eiendom AS, for å utarbeide planforslag for Træleborgveien 15. Fiskerjenta Eiendom AS eies av Fiskerjenta Holding AS, som også eier H. Henriksen AS.

Henriksen AS har behov for å oppgradere eksisterende kontor og verksted i Træleborgveien 15. I planforslaget er det lagt opp til at deler av eksisterende bebyggelse rives, og at det oppføres et nytt kontorbygg i 5 etasjer. Eksisterende produksjonshall i øst skal oppgraderes med nye fasader, ventilasjon mv.

Eiendommen er i kommunedelplan for Stensarmen (2009) vist med kombinert formål forretning og kontor. Utnyttelse til forretning er nå ikke aktuelt, og det legges i stedet opp til at eksisterende virksomhet kan utvikle seg på eiendommen. Forslag til utnyttelse ble presentert i Regionalt planforum den 10.04.13, og partene stilte seg positive til en slik utnyttelse.

Planforslaget legger til rette for at en av Tønsbergs eldste bedrifter fortsatt vil være lokalisert sentralt i Tønsberg. Dette bygger opp under målene i kommuneplanen om fortetting og transformasjon i byområdet.

TILBAKE TIL PROSJEKTER