x

Del denne siden

Tuben Næringsområde - Spir
PROSJEKTER
DEL

Tuben Næringsområde

Tiltakshaver: Semsbyveien 124

Adresse: Semsbyveien 124

Prosjekt: Tuben Næringsområde

Byggår: -

Tuben næringsområde var på kommuneplanens arealdel 2004 – 2016 avsatt som industri- og lagerområde. I forbindelse med kommuneplanrevisjonen 2008 ble området etter innspill fra Spir Arkitekter AS, endret til kombinert formål industri, lager, kontor og forretning for plasskrevende varer. Området er på ca. 25 mål og ligger med god tilknytning til Semsbyen.

I planen er Tubefabrikken foreslått opprettholdt, mens eksisterende haller i sydvest er foreslått revet og erstattet med nybygg. Bygningene organiseres rundet et felles sentralt tun. Prosjektet skal ha et distinkt uttrykk sett fra avstand, men skal samtidig henvende seg til nærmiljøet og ha en gjenkjennelig arkitektur uansett nær- eller fjernvirkning.

Tuben næringsområde var på kommuneplanens arealdel 2004 – 2016 avsatt som industri- og lagerområde. I forbindelse med kommuneplanrevisjonen 2008 ble området etter innspill fra Spir Arkitekter AS, endret til kombinert formål industri, lager, kontor og forretning for plasskrevende varer. Området er på ca. 25 mål og ligger med god tilknytning til Semsbyen.

I planen er Tubefabrikken foreslått opprettholdt, mens eksisterende haller i sydvest er foreslått revet og erstattet med nybygg. Bygningene organiseres rundet et felles sentralt tun. Prosjektet skal ha et distinkt uttrykk sett fra avstand, men skal samtidig henvende seg til nærmiljøet og ha en gjenkjennelig arkitektur uansett nær- eller fjernvirkning.

TILBAKE TIL PROSJEKTER