x

Del denne siden

Ny bydel i Sandnes - Arkitektkonkurranse - Spir Arkitekter
PROSJEKTER
DEL

Vaagen, Sandnes

Tiltakshaver: Selvaag Bolig Rogaland AS og AVA Eiendom AS

Adresse: Østre bydel, Sandnes

Prosjekt: Parallelloppdrag

Byggår: -

Spir Arkitekter ble høsten 2013 invitert til deltakelse i parallelloppdrag for to store sentrumseiendommer i Sandnes. Hensikten for parallelloppdraget var å danne grunnlaget for en områdereguleringsplan.

Tomt

Tomtene var på tilsammen 72 daa, sentralt beliggende i østre bydel i Sandnes, mellom dagens nye sentrum og boligområder mot øst. Denne delen av Sandnes sentrum er i sterk transformasjon, fra industriområde til å bli en integrert del av byen med næringsformål, kulturfunksjoner og boliger.

Metode

Hovedsakelig ble løsningsforslagene utarbeidet i fysisk modell. Dette ble gjort ved å lage ”byggeklosser” på på 15mx15m. Dette er en hensiktsmessig modul som kan inneha både nærings- og boligformål. Totalt 533 klosser måtte til for å oppnå det etterspurte totalarealet på 120 000m2. Flere ulike skissemodeller ble utarbeidet med disse byggeklossene som utgangspunkt. Ett forslag ble tilslutt valgt og studert videre.

Hovedgrep

Et gjennomgående parkdrag fra nord til sør var prosjektets bærende idé. På hver side av parkdraget ble det etablert tverrstilte bygningslameller i varierte i høyder. Retningen på lamellene ble valgt for å gi best mulig solforhold til leiligheter og utearealer. Boligområder ble hovedsakelig plassert på de nordre delene av tomten, større næringsarealer og hotell var lokalisert på den søndre delen av området. Bygningene ble koplet sammen av felles parkeringsarealer. Parkeringsarealene ble visuelt tonet ned ved terrengbearbeiding og etablering av overliggende parkanlegg og plassrom.

Fleksibilitet

Modultankegangen i forslaget muliggjorde å tilpasse situasjonen underveis. Man kan med enkle grep tilpasse både formål og utbyggingstakt mot det til enhver tid rådende marked.

Boligtyper

Forslaget viste alt vesentlig 2-3- og 4-roms boliger. De fleste leiligheter over ett plan, men det var også tenkt at de boligene som fikk direkte tilgang mot parken og de felles utearealene kunne gis et mer byhuspreg.

Uteanlegg

Et organisk og naturlig parkdrag løp som en sentral nerve gjennom hele prosjektet, og knyttet søndre og nordre del sammen. Parkdraget knyttet forbindelser mot Sandveparken og grøntdraget videre sydover, samtidig som det åpnet forbindelsen mot fjorden i nord.  Parken var tenkt tilrettelagt med en rekke møteplasser og aktivitetsflater for barn, unge og eldre.

Miljø

Prosjektet ble foreslått videreutviklet innenfor de miljømessige krav og retningslinjer som samarbeidet i Framtidens byer trekker opp. I tillegg burde man legge seg i forkant med tanke på energivennlige løsninger for boligdelen med en nullenergi-løsning som et realistisk mål.

For næringsdelen ville det være naturlig å gå for en løsning der en miljø-sertifisering med et bredt tverrfaglig samarbeid, type BREEAM-sertifisering eller lignende legges til grunn, dette for å nå en i forkant omforent og tilstrekkelig ambisiøs målsetting.

Spir Arkitekter ble høsten 2013 invitert til deltakelse i parallelloppdrag for to store sentrumseiendommer i Sandnes. Hensikten for parallelloppdraget var å danne grunnlaget for en områdereguleringsplan.

Tomt

Tomtene var på tilsammen 72 daa, sentralt beliggende i østre bydel i Sandnes, mellom dagens nye sentrum og boligområder mot øst. Denne delen av Sandnes sentrum er i sterk transformasjon, fra industriområde til å bli en integrert del av byen med næringsformål, kulturfunksjoner og boliger.

Metode

Hovedsakelig ble løsningsforslagene utarbeidet i fysisk modell. Dette ble gjort ved å lage ”byggeklosser” på på 15mx15m. Dette er en hensiktsmessig modul som kan inneha både nærings- og boligformål. Totalt 533 klosser måtte til for å oppnå det etterspurte totalarealet på 120 000m2. Flere ulike skissemodeller ble utarbeidet med disse byggeklossene som utgangspunkt. Ett forslag ble tilslutt valgt og studert videre.

Hovedgrep

Et gjennomgående parkdrag fra nord til sør var prosjektets bærende idé. På hver side av parkdraget ble det etablert tverrstilte bygningslameller i varierte i høyder. Retningen på lamellene ble valgt for å gi best mulig solforhold til leiligheter og utearealer. Boligområder ble hovedsakelig plassert på de nordre delene av tomten, større næringsarealer og hotell var lokalisert på den søndre delen av området. Bygningene ble koplet sammen av felles parkeringsarealer. Parkeringsarealene ble visuelt tonet ned ved terrengbearbeiding og etablering av overliggende parkanlegg og plassrom.

Fleksibilitet

Modultankegangen i forslaget muliggjorde å tilpasse situasjonen underveis. Man kan med enkle grep tilpasse både formål og utbyggingstakt mot det til enhver tid rådende marked.

Boligtyper

Forslaget viste alt vesentlig 2-3- og 4-roms boliger. De fleste leiligheter over ett plan, men det var også tenkt at de boligene som fikk direkte tilgang mot parken og de felles utearealene kunne gis et mer byhuspreg.

Uteanlegg

Et organisk og naturlig parkdrag løp som en sentral nerve gjennom hele prosjektet, og knyttet søndre og nordre del sammen. Parkdraget knyttet forbindelser mot Sandveparken og grøntdraget videre sydover, samtidig som det åpnet forbindelsen mot fjorden i nord.  Parken var tenkt tilrettelagt med en rekke møteplasser og aktivitetsflater for barn, unge og eldre.

Miljø

Prosjektet ble foreslått videreutviklet innenfor de miljømessige krav og retningslinjer som samarbeidet i Framtidens byer trekker opp. I tillegg burde man legge seg i forkant med tanke på energivennlige løsninger for boligdelen med en nullenergi-løsning som et realistisk mål.

For næringsdelen ville det være naturlig å gå for en løsning der en miljø-sertifisering med et bredt tverrfaglig samarbeid, type BREEAM-sertifisering eller lignende legges til grunn, dette for å nå en i forkant omforent og tilstrekkelig ambisiøs målsetting.

TILBAKE TIL PROSJEKTER