x

Del denne siden

Vallø Sjøsenter - Spir
PROSJEKTER
DEL

Vallø Sjøsenter

Tiltakshaver: Avantor AS

Adresse: Vallø Tønsberg

Prosjekt: Vallø Sjøsenter Innspill til kommuneplanrevisjonen

Byggår: -

Spir arkitekter AS er leid inn av Avantor AS for å bistå med regulering av Sjøsenteret Vallø. I første omgang er det utarbeidet illustrasjoner, som er sendt inn som uttalelse til den pågående kommuneplanrevisjonen.

Vallø har en rik historie, særlig på den industrielle siden. Samtidig med utviklingen av industrien på Vallø oppstod det et ladested (strandsted). På det meste bodde det over 500 mennesker på halvøya. Av de mange industribedriftene kan nevnes Vallø saltverk (1739) og tapetfabrikken. Vallø var også et sentralt sted for skipstrafikk, og i 1883 var det 14 dampskipsruter som trafikkerte Vallø.

Hovedgrepet i forslaget til transformasjon av området tar utgangspunkt i aksen fra kirken til sjøen. Aksen tangerer det historiske minnet, representert ved fyrhuset med teglpipen fra den tidligere tapetfabrikken. Aksen og kontakten med sjøen styrkes ved at en kanal trekkes et stykke inn fra nåværende kaifront til opprinnelig strandlinje. Rekken med bygg plassert vinkelrett på sjøfronten vil gi muligheten til å se og føle nærheten til sjøen fra både bolig og næringsbebyggelsen.

På de vedlagte illustrasjonene er det vist et bygningsvolum med et bruksareal på ca. 25.000 m2 (BRA) i tillegg til parkering tenkt plassert under bakken. En mulig fordeling kan være ca. 200 boenheter og øvrig areal til variert næringsvirksomhet. Privat eller offentlig servicevirksomhet vil også fint kunne innpasses på området. Eiendommen (landarealene) er på ca. 25 daa.

Spir arkitekter AS er leid inn av Avantor AS for å bistå med regulering av Sjøsenteret Vallø. I første omgang er det utarbeidet illustrasjoner, som er sendt inn som uttalelse til den pågående kommuneplanrevisjonen.

Vallø har en rik historie, særlig på den industrielle siden. Samtidig med utviklingen av industrien på Vallø oppstod det et ladested (strandsted). På det meste bodde det over 500 mennesker på halvøya. Av de mange industribedriftene kan nevnes Vallø saltverk (1739) og tapetfabrikken. Vallø var også et sentralt sted for skipstrafikk, og i 1883 var det 14 dampskipsruter som trafikkerte Vallø.

Hovedgrepet i forslaget til transformasjon av området tar utgangspunkt i aksen fra kirken til sjøen. Aksen tangerer det historiske minnet, representert ved fyrhuset med teglpipen fra den tidligere tapetfabrikken. Aksen og kontakten med sjøen styrkes ved at en kanal trekkes et stykke inn fra nåværende kaifront til opprinnelig strandlinje. Rekken med bygg plassert vinkelrett på sjøfronten vil gi muligheten til å se og føle nærheten til sjøen fra både bolig og næringsbebyggelsen.

På de vedlagte illustrasjonene er det vist et bygningsvolum med et bruksareal på ca. 25.000 m2 (BRA) i tillegg til parkering tenkt plassert under bakken. En mulig fordeling kan være ca. 200 boenheter og øvrig areal til variert næringsvirksomhet. Privat eller offentlig servicevirksomhet vil også fint kunne innpasses på området. Eiendommen (landarealene) er på ca. 25 daa.

TILBAKE TIL PROSJEKTER