Det nærmer seg salgstart for Husøy Havn.

Det blir visninger følgende dager:

Søndag 18 september kl. 11.30 – 13.30

Tirsdag 20 september kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag 27 september kl. 14.00 – 16.00

Visningene blir avholdt i prosjektets visningssenter på tomten i Strandveien.

Se www.husoyhavn.no for mer info!