SPIR gikk av med seieren i konkurransen om å tegne det nye boligområdet på Smietangen i Langesund. Smietangen er en industritomt som kan dra likhetstrekk med Kaldnes Brygge, et prosjekt som er under utvikling i dag. Det sjønære boligprosjektet har en gjenkjennelig utforming og skala i Langesund med et høyreist bygg i nordenden.

Smietangen blir utviklet av Smietangen Utbygging AS.

Følg med på prosjektets utvikling og meld din interesse på www.smietangen.no