Det har blitt i trangeste laget i Rambergveien 3. Derfor flytter vi 10 meter bort og 12 meter opp…! Nærmere bestemt til Rambergveien 1 (6. etasje). Vi vil være operative i de nye lokalene f.o.m mandag 02. desember. Postadressen forblir den samme.