1. august startet Bethina Brustuen som administrasjonsassistent på vårt kontor i Tønsberg

Bethina er utdannet kommunikasjonsrådgiver ved Høgskolen i Østfold og har 7 års erfaring med administrativt arbeid.

Vi ønsker Bethina velkommen til Spir.