Ivar Holt er nyansatt på vårt kontor i Sandefjord. Han har lang fartstid fra arealplanavdelingen i Sandefjord kommune, hvor han de siste tre årene har jobbet som avdelingsleder.

Vi ønsker Ivar velkommen til Spir!