Spir igangsetter, på vegne av Medusa Husøy AS, arbeid med detaljregulering av Medusatomta Husøy, g.nr 159 b.nr 86 m.fl i Tønsberg kommune. Planområdets størrelse er på ca. 28daa.